Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2009

Εκδοση αδειών για φωτοβολταικά στο νομό.


"Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η έκδοση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων στο Νομό. Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος οι περιβαλλοντικοί όροι δέκα (10) επιχειρηματικών σχημάτων τα οποία δραστηριοποιούνται σε ισάριθμες περιοχές του Δήμου Θέρμου. Αντικείμενο αυτών των επιχειρήσεων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η δυνατότητα αυτών των μονάδων, ανέρχεται σε 100 KW εκάστη, οι οποίες αθροιστικά δίνουν 1000 KW ή 1MW ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία στη συνέχεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Έτσι σήμερα η περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη η ισχύς του Νομού Αιτωλοακαρνανίας σε ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά πάρκα ανέρχεται στα 7.800 KW ή 7,8 MW. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πλήρης λειτουργία αυτών των μονάδων, αναμένεται να δώσει στο νομό παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος της τάξεως των 14.820.000 KWH , όσο δηλαδή απαιτείται για να ηλεκτροδοτηθούν 3000 νοικοκυριά για ένα χρόνο. Με βάση αυτά τα δεδομένα καθίσταται φανερό ότι ύστερα από τις συντονισμένες και στοχευμένες επιλογές και προσπάθειες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η Αιτωλοακαρνανία και αφού συνυπολογιστούν και τα ήδη λειτουργούντα Αιολικά Πάρκα και τα Υδροηλεκτρικά Φράγματα, καθίσταται ένα μεγάλο πάρκο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι και μόνο από τη λειτουργία των υφιστάμενων Υδροηλεκτρικών Φραγμάτων (Κρεμαστά, Καστράκι, Στράτος) στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας , ο νομός συμβάλει στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας με 1700 GWH ανά έτος, ενώ για τις ανάγκες του νομού ανά έτος απαιτούνται 740 GWH. Σύμφωνα με το Νομάρχη Θύμιο Σώκο, η Αιτωλοακαρνανία αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στην εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλει με πολλούς τρόπους στην υιοθέτηση ενός πράσινου αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο τόσο απαραίτητο είναι για τη ενδυνάμωση της τοπικής αλλά και της εθνικής οικονομίας. "

Δεν υπάρχουν σχόλια: