Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009

Προτάσεις της Νομαρχίας για κατασκευή παραπλεύρων έργων του Δυτικού άξονα και ανάδειξη μνημειακών περιοχών


Το 2009 κλείνει με τις προτάσεις της νομαρχίας για κατασκευή παραπλεύρων έργων του Δυτικού άξονα και ανάδειξη μνημειακών περιοχών. Οι προτάσεις αυτές είναι ένας ολοκληρωμένος "αναπτυξιακός" χάρτης για την Αιτωλοακαρνανία. Ας ελπίσουμε τα επόμενα χρόνια αυτός να γίνει πραγματικότητα και όλοι να κάνουν το καθήκον τους και να παλέψουν για την υλοποίηση τους. Το κείμενο έχει ως εξής:
Το μήκος του Δυτικού Άξονα που διασχίζει το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε 126 χιλιόμετρα από τα 186 χιλιόμετρα συνολικού μήκους του έργου. Παρά το γεγονός ότι τα 2/3 του συνολικού μήκους του έργου διασχίζουν τη γεωγραφική ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας, οι προβλεπόμενοι κόμβοι είναι ελάχιστοικαι δεν βρίσκονται σε σημεία ώστε να συνδέουν εύκολα τα διαθέσιμα του νομού με την Ιόνια Οδό ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν παρέχουν την ορθή και λειτουργική είσοδο και έξοδο των οχημάτων σε αντίθεση με το οδικό τμήμα Πάτρα- Τσακώνα όπου προβλέπονται 18 κόμβοι σε διάφορα σημεία.
1.Παρατηρήσεις επί του σχεδιασμού της Ιόνιας οδού και διεκδίκηση παράπλευρων – συνοδών έργων του Δυτικού άξονα
Τα διαθέσιμα του Νομού στα Δυτικά Παράλια (ακτές για τουριστική προβολή και πεδιάδες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα) δεν συνδέονται επαρκώς με το Δυτικό Οδικό άξονα. Είναι απαραίτητη η ανακατασκευή και μετατροπή της Παλαιάς Εθνικής Οδού σε ένα σύγχρονο τετράιχνο αυτοκινητόδρομοπου θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες ταχείας και ασφαλούς μετακίνησης. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η ανακατασκευή εκείνου όπου αναπτύσσεται βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή που εκτείνεται από τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία έως τον ποταμό Αχελώο.
2. Απαραίτητοι οριζόντιοι Οδικοί Άξονες
Από το 1995 είναι ενταγμένος στα διευρωπαϊκά δίκτυα οοδικός άξονας Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία και από τότε παρουσιάζει μεγάλη υστέρηση σε μελέτη και κατασκευή.Επιτακτική αναγκαιότητα είναι να χρηματοδοτηθούν και να δημοπρατηθούν ως παράπλευρα οδικά έργα τα τμήματα
2α.Αστακός – Πλατυγιάλι - Κεφαλόβρυσο

2β.Αγρίνιο - Καρπενήσι.

2γ. Σύνδεση κόμβου Αγγελοκάστρου με το Αγρίνιο. Πρόκειται για ένα έργο που διασφαλίζει την πρόσβαση στο νυν στρατιωτικό και μελλοντικά – ελπίζουμε – πολιτικό για cargo μεταφορές αεροδρόμιο Αγρινίου.
. Οδικός άξονας από κόμβο Κουβαρά- Φυτείες- Μπαμπίνη- Αετός- Μύτικας
2ε. Βελτίωση του υπάρχοντος οδικού άξονα Φυτείες- Μπαμπίνη- Μαχαιρά- Βασιλόπουλο- Καραϊσκάκη- Αστακός
. Οι δύο τελευταίοι προτεινόμενοι οδικοί άξονες είναι αναγκαία έργα πνοής που θα συνδέσουν τις δυτικές ακτές του Νομού με την ενδοχώρα και θα αποτελέσουν το έναυσμα για την επίτευξη της αγροτικής, οικιστικής, παραγωγικής και κοινωνικής ανάπτυξης μιας μεγάλης γεωγραφικής ενότητας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας όπου διαβιεί – στην περιοχή του Αγρινίου και στους πέριξ αυτού Δήμους- πληθυσμός άνω των 150.000 κατοίκων.
3. Κάθετοι οδικοί άξονες
Ως παράπλευρο έργο θα πρέπει να κατασκευασθεί το τμήμα Κόμβος Αντιρρίου μέσω παράκαμψης Ναυπάκτου- Κάτω Μακρυνού – Θέρμο. Πρόκειται για ένα μικρό διαγώνιο άξονα ο οποίος θα συνδέσει της περιοχές της Λίμνης Τριχωνίδας και του δήμου Θέρμου με το Δυτικό Άξονα και θα ενισχύσει την πρόσβαση στον ορεινό όγκο της ορεινής Τριχωνίδας και της Ευρυτανίας και θα ωθήσει τον προσκυνηματικό τουρισμό στον Προυσσό.
4. Κατασκευή της Παρατριχώνιας Οδού
Για την ανάδειξη της λειτουργικότητας των προαναφερθέντων αξόνων είναι αναγκαία η κατασκευή της Παρατριχώνιας Οδού για την οποία υπάρχει οριστική μελέτη. Θα πρέπει η μελέτη αυτή να επικαιροποιηθεί και το έργο να οδηγηθεί σε δημοπράτηση. Πρόκειται για ένα έργο που που θα προσδώσει αναπτυξιακή, επιχειρηματική και οικιστική ώθηση στην ευρύτερη περιοχή τηςΤριχωνίδας βελτιώνοντας παράλληλα τη σύνδεση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με την Ευρυτανία.
5. Συνδέσεις Ιόνιας Οδού με Παραιόνια Οδό , Λευκάδα- Άκτιο- Πρέβεζα Για την επίτευξη του στόχου σύνδεσης της Ιόνιας με την Παραιόνια οδό και τις περιοχές Λευκάδα, Ακτίο , Πρέβεζα επιβάλλεται
α) η άμεση συμβασιοποίηση και η εκκίνηση κατασκευής του τμήματος Αμβρακία - Άκτιο
β) η προώθηση της κατασκευής του οδικού άξονα
Λευκάδα - Άκτιο, δύο άξονες που θα συνδέουν την Ιόνια με την Παραιόνια οδό, το πολιτικό αεροδρόμιο του Ακτίου και την υποθαλάσσια ζεύξη προς Πρέβεζα και θα αποτελούν ένα λειτουργικό οδικό δίκτυο. Είναι αδήριτη αναγκαιότητα να επισημανθεί ότι στα πλαίσια της κατασκευής της Ιόνιας Οδού είναι απαραίτητη η κατασκευή σηράγγωνστη θέση Κλόκοβα, μία ανά κατεύθυνση, οι οποίες να έχουν τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με τον υπόλοιπο οδικό άξονα. Ανάδειξη μνημειακών περιοχών
Οι
μνημειακές περιοχές τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που χρίζουν προστασίας, και ανάδειξης σε εγγείς με το Δυτικό άξονα περιοχές και οι σχετικές δράσεις που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:
1) Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας (αναστηλωτικές εργασίες και εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας).
2) Βυζαντινός Ναός Παναξιώτισσας (ναός εξαιρετικού ενδιαφέροντος της υστεροβυζαντινής περιόδου στην περιοχή Χάνια Γαυρολίμνης), εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας
3) Εργασίες ανάδειξης και προσπελασιμότητας στην Αρχαία Χαλκίδα στη θέση Κάτω Βασιλική.
4) Αρχαιολογικός χώρος Καλυδώνας (μνημείο 1100- 1000 π.Χ.)
4α Ανάγκη ανάδειξης θεάτρου Καλυδώνας.
4β Ανάγκη συνέχισης αποκαλυπτικών και σωστικών εργασιών στον ευρύτερο χώρο της πόλης της αρχαίας Καλυδώνας.
5) Ρωμαϊκές Θέρμες (μνημείο 2ου μ.Χ. αιώνα, αναστηλωμένο σε απόσταση 1 χιλιομέτρου νοτίως του Άξονα της Ιόνιας Οδού στη θέση Άγιος Ιωάννης Μεσολογγίου), εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας

6) Αρχαία Πλευρώνα (μνημείο 2 φάσεων, νεότερη φάση 4ος π.Χ αιώνας) σε απόσταση 500 μέτρων από τον άξονα της Ιόνιας Οδού. 6α Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου του περιτοιχίσματος της αρχαίας πόλης. 6β Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου στην αρχαία αγορά και στο δίκτυο οδοποιίας του οικισμού. 6γ Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου του αρχαίου θεάτρου
7) Βυζαντινοί ναοί περιοχών Σταμνάς και Μάστρου – επιτακτική είναι η ανάγκη εκτέλεσης σωστικών εργασιών στους παρακάτω ναούς 7α Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη στην επισκοπή Μάστρου (μνημείο 8ου αιώνα μ.Χ) 7β Παναγία Λεσινιώτισσα (Βυζαντινός Ναός 13ου αιώνα μ.Χ) 7γ Σταμνά «Δύο Εκκλησιές»- 10ος αιώνας Ναός Αγίου Γεωργίου- 13ος αιώνας Ναός Αγίων Θεοδώρων 9ος αιώνας
8) Αρχαιολογικός χώρος Αμφιλοχικού Άργους.

8α Εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης

8β Ενίσχυση ανασκαπτικών και αναστηλωτικών εργασιών του αρχαίου Θεάτρου.
9) Συνέχιση ανασκαφών και αποκατάσταση του Θεάτρου της Αρχαίας Στράτου και ανάδειξη του ναού του Στρατίου Διός.
11) Αρχαιολογικός χώρος Αγγελοκάστρου και Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου (Βυζαντινά μνημεία 13ου αιώνα) σωστικές εργασίες και βελτίωσης προσπελασιμότητας

12) Συνέχιση των ανασκαπτικών εργασιών στην περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου των Οινιαδών «Τρίκαρδος».

13) Άγιος Στέφανος Ριβίου (13ος αιώνας), βελτίωση της πρόσβασης.
14)Παλαιοχριστιανικός Ναός της Χώρας στο Ζαπάντι (6ος και 8ος αιώνας μ.Χ) σωστικές εργασίες και βελτίωση πρόσβασης.
15)Άγιος Νικόλαος Κρεμαστός (Μνημείο σε δύο φάσεις 10ος και 13ος αιώνας μ.Χ), σωστικές εργασίες και βελτίωση πρόσβασης.
16) Περιβαλλοντικές αξίες που πρέπει να αναδειχθούν σε συνδυασμό με την Ιόνια Οδό είναι α)το Φαράγγι της Κλεισούρας,
β) το όρος Βαράσοβα με το αναρριχητικό του πεδίο και τους αρχαιολογικούς του χώρους γ)το δάσος του Φράξου δ)το δάσος της Καστανιάς στο Άνω Κεράσοβο. ε)η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου στ) η Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού ζ)οι λίμνες Οζερός και Αμβρακία. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας θα διεκδικήσει την κατασκευή και ανάδειξη των παράπλευρων του Δυτικού Άξονα έργων και μνημειακών περιοχών γιατί τα ανωτέρω δύνανται να αποτελέσουν σημαντικό πολλαπλασιαστή οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τοπικής αλλά και εθνικής εμβέλειας.

Χάρτης: epimetol.gr

58 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Διαβάστε σκάνδαλο για μία Αγλαία Μπαλαμάτση,που ο πατέρας της είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου

http://press-gr.blogspot.com/2009/12/blog-post_4847.html

http://press-gr.blogspot.com/2009/12/blog-post_1881.html

Και μην το κρύψετε εκεί στο agrinio-news.
Το θέμα είναι σοβαρό και δε μπορεί ανεπάγγελτοι και χωρίς πτυχία να παίρνουν πολλά ευρώ από ηλικία 19 ετών. Αυτά είναι τα συστήματα διαφθοράς που θα "τελειώσουν" κάποια στιγμή την Ελλάδα.

Αξιοκρατία στις προσλήψεις με βάση το βιογραφικό του καθενός κύριε ΓΑΠ??
Τα ίδια και χειρότερα είστε,αφού άλλωστε εσείς δημιουργήσατε αυτό το άντρο της διαφθοράς.

Ανώνυμος είπε...

Ελεος βρε παιδια.το θρασσος του σωκου ειναι απυθμενο.μεταχειριζεται το νομο προς οφελος του Αγρινιου.Δεν μιλαει προσεξτε πουθενα για παραιονια οδο και δεν αναφερει την λεξη μεσολογγι και ναυπακτος παρα μονο για να ενταξει σε τεταρτη σειρα προτεραιοτητας την λιμνοθαλασσα μεσολογγιου που την διαχωριζει απο την λιμνοθαλασσα αιτωλικου πονηρα και στον δρομο για θερμο αναφερει ναυπακτο.Αγνοει πληρως τους δρομους ναυπακτου και την ορεινη ναυπακτια και μιλαει μονο για καθετες συνδεσεις με το αγρινιο.ΠΡΟΣΠΕΡΝΑ πονηρα τον μεγαλυτερο υγροβιοτοπο της ευρωπης ως μοχλο αναπτυξης και μιλαει μονο για ενδοχωρα.Ονομαζει αναπτυξη την συνδεση με την λαμια και αγρινιου με το καρπενησι οταν ουσιαστικα αυτη η χαραξη δεν εξυπηρετει παρα μονο τους αγρινιωτες που καταγονται απο ευρυτανια.Αυτοι που συνεταξαν αυτη την μελετη με χρηματα δικα μας προκειμενου να υπηρετησει ο σωκος και τα τσιρακια του τον αρρωστημενο αγρινιωτισμο του θα λογοδοτησουν.

Ανώνυμος είπε...

μιας μεγάλης γεωγραφικής ενότητας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας όπου διαβιεί – στην περιοχή του Αγρινίου και στους πέριξ αυτού Δήμους- πληθυσμός άνω των 150.000 κατοίκων.....ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΑ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ.ΑΚΟΥ 150.000 ΚΟΣΜΟ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΙΟ ΑΚΡΑΙΟΙ ΑΓΡΙΝΙΩΤΕΣ.ΔΗΛΑΔΗ Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΜΕ ΒΟΝΙΤΣΑ,ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ,ΑΣΤΑΚΟ, ΟΛΗ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,ΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΜΕΧΡΙ ΘΕΡΜΟ, ΕΙΝΑΙ 80.000 ?ΛΑΕ ΤΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΞΥΠΝΑ .ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΣΕ ΚΡΑΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΩΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΞΕΦΤΙΛΕΣ

Ανώνυμος είπε...

Ο ΣΩΚΟΣ ΧΑΡΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΗΠΥΡΕΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ...
Η΄ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΙΩΜΕΝΟΙ....
Ο ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ...

Ανώνυμος είπε...

Όσο και να πικραίνει κάποιους, ο νομός μας είναι κυρίως το Αγρίνιο. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνονται έργα παντού αλλά πώς να το κάνουμε, τόσο η Ναύπακτος όσο και το Μεσολόγγι είναι κωμοπόλεις που πληθυσμιακά αποτελούν μικρό μόνο κλάσμα του Αγρινίου. Οι συνοικίες του Αγρινίου Αγ. Κωνσταντίνος και Δοκίμι έχουν περισσότερο κόσμο! Για τις υπόλοιπες (Αμφιλοχία, Θέρμο, Βόνιτσα) ας μην το συζητάμε καν. Οπότε μονόδρομος η ανάπτυξη προς το Αγρίνιο. Και όσο για εκλογική τιμωρία που λέει κάποιος, ο Σώκος ψήφους από Μεσολογγίτες ούτε παίρνει ούτε και τις χρειάζεται για να επανεκλεγεί.

Ανώνυμος είπε...

Σεβαστείτε επιτέλους τους 120000 κατοίκους του Αγρινίου τη στιγμή που το Ελληνικό κράτος τους αγνοεί.Δεν υπάρχει νοσοκομείο(λες και δε θα εξυπηρετηθούν οι άλλοι κάτοικοι του νομού αν είναι δυνατόν???)Ουτε αεροδρόμιο απο τη στιγμή που υπάρχουν έτοιμες εγκαταστάσεις θες να πάς μια Θεσ/νικη και το σκέφτεσαι 9 ώρες ΕΛΕΟΣ(μη φοβάστε στο αεροδρόμιο θα έχουν πρόσβαση και μη Αγρινιώτες χα χα)ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΧΙ ΣΚΟΡΠΟΧΩΡΙ που θα είναι σοβαρό ακαδημαικό ίδρυμα και ΘΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΚΟΠΟΥΣ ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΑΓΑΖΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ.Μου αρέσει που μιλάτε για ενότητα Μεσ/γγιου Ναυπάκτου τη στιγμή που αλληλοβρίζεστε μεταξύ σας με το χυδαιότερο τρόπο(απλά βλέπε Υ.Τιούμπ).Μάλλον ο Αρτέμης είναι πολαπλή πρωσοπικότητα.Είθε το 2010 να φέρει υγεία για όλους ΑΝΕΞΕΡΕΤΩΣ ευτυχία και πρόοδο.

Ανώνυμος είπε...

eytyxia xara kai ygeia eyxomai se oloys kai oti kalytero se prosopiko kai oikogeneiako epipedo.....symfono me prolalisantes gia tin xeftila toy sokoy kai gia ta plasmatika noymera poy paroysiazei..an i perioxi aggrinioy exei 150.000 kosmoy eno exei vgei 54.000 to agrinio kai kamia 20.000 synolika oi perix dimoi tote i ypolipi ait/nia einai 300.000 me vasi toys diplasiasmoys poy kanoyn kapoioi anegkefaloi kai adra ameivomenoi apo to ysterima toy aitoloakarnana...aytoi oi arrostimenoi topikistes,ta ypantropa komplexika politika kataskeyasmata pou kathistoyn ypologoys toys mesologgites kai toys naypaktioys pou toys stirixan prepei na ekleipsoyn diapantos..as prosexan orismenoi otan psifizan ton mpil sokanten kai ta palikaria toy..stin nomarxiaki toy thitheia einai apisteyta ayta poy kanei..skefteite oti exei valei mesologgites ypodoyloys antinomarxes kai den exei kanei oyte ena ergo gia to mesologgi gia tin de naypakto tin kratoyse se omiria mi leitoyrgontas tin poleodomia gia ena xrono..aitoloakarnanes steilte spiti toys ayta ta ypokeimena..vlepete ti kanoun..artemis

Ανώνυμος είπε...

IQ ΡΑΔΙΚΙΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ - ΑΓΡΙΝΙΟ- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΛΑΜΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ Η ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ)? ΑΛΛΑ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΓΑ . ΝΤΡΟΠΗ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ.

Ανώνυμος είπε...

Η μόνη μεγάλη πόλη στην Ελλάδα που δεν είναι εδρα νομαρχίας,μητροπόλεως και πολλών άλλων.Αγρίνιο......................................................................................................Πρωτέυουσα όμως στην καρδιά μας.

Ανώνυμος είπε...

to agrinio to agrinio to agrinio.epitelous stamathste tous .eipame den einai olos o nomos to agrinio.kaiap oti diabasa oute ena ergo gia amfiloxia .oute gia oreino balto.skatoagriniwtes ta 8elete ola dika sas

Ανώνυμος είπε...

Elate re mesologites ston Pane tin deutera na dite ti simenei Agrinio. Tha sas pane kingoda oi hooligans na sas petaxoun stin thalasa. Mono opadilikia... Nixta tromou...

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΤΕ? ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΣΤΑ8ΜΟ ΣΤΗ ΡΙΓΑΝΗ...ΑΙΣΧΟΣ...ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ...ΔΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΕΞΩ ΤΩΝ 100000 Κ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ...ΟΣΟΣ ΓΙΑ 120000 ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ..100000 ΝΑΙ

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που μετράει στην ανάθεση των μεγάλων έργων είναι ο πληθυσμός που εξυπηρετούν. Και εφόσον οι μισοί και πλέον Αιτωλοακαρνάνες μένουν στην περιοχή του Αγρινίου είναι μονόδρομος ότι αυτό θα αποτελεί στο μέλλον τον πυρήνα της εξέλιξης του νομού.
Α, και για κάποιους Μεσολογγίτες που σκούζουν "μην ψηφίζετε Αγρινιώτες" να υπενθυμίσω ότι η εκλογική τους δύναμη δεν ήταν αρκετή ούτε για να στείλουν έστω έναν Μεσολογγίτη βουλευτή στο κοινοβούλιο. Οπότε ας κρατήσουν τις απειλές για εκεί που τους παίρνει.

Ανώνυμος είπε...

oute amfiloxia,oyte vonitsa,oyte naypakto,oyte thermo ,oyte astako,oyte allo megalo dimo ypologizoyn oi agriniotomaxoi.monomania me to agrinio anexigiti.mia poli poy den empneei se tipote exei dimioyrgisei apo tin anasfaleia tis anyparxias tis akrato topikismo..apodeiknyetai peritrana oti oi antropoi exoyn provlima pragmatika.eidika o sokos tha yposthei ta pandeina an tolmisei na xanavalei gia nomarxis..mas xegelase mia fora alla den exei deyteri.aitoloakarnanes xesikotheite ston fasismo toy sokoy...artemis

Ανώνυμος είπε...

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΩΤΕΣ ΤΙ ΤΟ ΠΑΙΖΕΤΕ ΘΙΓΜΕΝΟΙ?ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΣΩΚΟ?ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΤΩΡΑ?ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΤΕ

Ανώνυμος είπε...

11.35 που κανεις κρισεις και για ευφυια μπορεις να μου πεις γιατι το πλατυγιαλι θα πρεπει να συνδεθει με το αγρινιο?εχετε καμια βιομηχανικη παραγωγη η διακινουνται μεσω του αγρινιου αγροτικα προιοντα οταν δεν ειχατε τιποτε περα απο καλλιεργειες καπνου.διαχειριζεστε θελετε να πειτε το αγροτικο προιον της αιτ/νιας?απολυτως ψευδες διοτι ο συνεταιρισμος της αιτωλιας εχει πολυ περισσοτερη δραστηριοτητα απο τον δικο σας και ποικιλα παραγωγη.το αναγκαιο ειναι να συνδεθει το πλατυγιαλι αμεσα με την ιονια,να φτιαχθει η παραιονια που την προβοκαρει ο σωκος διοτι δεν γουσταρει το μεσολογγι ως πολο επιρροης.ενας παραλιακος αξονας θα αναπτυξει την περιοχη απο μεσολογγι μεχρι αστακο που ειναι πανεμορφη,θα δωσει πνοη στην παλαιρο που αποτελει το μοναδικο μερος με σοβαρο τουρισμο στο νομο και θα αποτελεσει συνδετηρια οδο με την λευκαδα και το αεροδρομιο του ακτιου.το πλατυγιαλι τι συνδεση εχει με το ακτιο για αεροπορικες μεταφορες ?στην παλαιρο πως πας ?ο αστακος που ειναι πανεμορφο μερος και μπορει να αναπτυξει και συγκοινωνια στα νησια πως θα εχει προσβαση αν δεν φτιαχθει η παραιονιος?τι εξυπηρετει η συνδεση καρπενησιου με αγρινιο αν οχι τους αγρινιωτες μονο?ο επισκεπτης απο τυμφρηστο θα παει και δεν θα κανει κυκλο απο το αγρινιο και περισσοτερη αναγκαιοτητα εχει να φτιαχθει ο δρομος απο αντιρριο μεχρι ιτεα ωστε να συνδεει την παραλιακη στερεα ελλαδα.πολυ πιο σημαντικος ειναι αυτος ο δρομος για τον νομο και πιο ευκολος να γινει διοτι θα βγει σε σημειο κοντα στην αθηνα,θα διωξει την αιτ/νια απο την απομονωση δημιουργωντς ρτον αντιβερο στην αθηνων πατρων.αλλα και εκει ο σωκος κανει το κινεζο..η συνδεση της μακρυνεις με το μεσολογγι δεν ειναι απαραιτητη που ανηκει στην ιδια επαρχια?γιατι τα τσιρακια του σωκου ο πετροπουλος και ο κατσουλης δεν παλευουν για αυτο?σε μια αναπτυξιακη μελετη αναφερεται 4 φορες ηπολη του αγρινιου και πουθενα το μεσολογγι,η αμφιλοχια,η βονιτσα και η ναυπακτος μια φορα προκειμενου παλι το αγρινιο να εχει εξοδο στην θαλασσα.η ανωτερω μελετη ειναι προκλητικα κομμενη και ραμενη στα μετρα του αγρινιου και συμμετεχει το περιφημο επιμελητηριο που δεν ειναι στην πρωτευουσα του νομου.να φτιαχθει αμεσα δευτερο επιμελητηριο ωστε να παραξει ουσιαστικο εργο για το σημαντικοτερο κομματι του νομου την παραλιακη του ζωνη.ειναι βλακωδες να μιλαει μια μελετη για συνδεση πρωτογενουε τομεα με παραλιακη ζωνη οταν η διακινηση αρα και η πρωτογενεια γινεται απο αθηνα και οταν η μεγαλυτερη πεδιαδα ειναι των οινιαδων που αποτελει και κομματι του παραλιακου αξονα και μαλιστα το πιο εφορο.ο σωκος πουλαει τα συμφεροντα του νομου προκειμενου να προμοδοτησει σωνει και καλα την πιο ασχημη και αναρχη πολη της ελλαδος το αγρινιο και το οποιο εχει χασει εντελοσ το αγροτικο του στοιχειο.τα καπνα πεθαναν οποτε τι αγροτικη παραγωγη υπαρχει?

Ανώνυμος είπε...

χα χα κάποιοι υποκρίνονται του υπερασπιστή της Αιτολοακαρνανίας αυτοί που τσάκισαν το δήμο ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ και τώρα ονειρέυονται να καπελώσουν Αιτωλικό και Δήμο Οινιαδών.54000 χιλιάδε ςτο Αγρίνιο??? δηλαδή η Αθήνα έχει 700000 και η Θεσ/νικη 385000(γιατί αυτά λέει η απογραφή)α ρε μεσολογγίτες είστε απλά γραφικοί.Στο Αγρίνιο δεν πήρε αυτά που του αξίζουν και δικαιούται ούτε στο ελάχιστο.Το Αγρίνιο διακαιούται ενα καλύτερο μέλλον και πρέπει όλοι να το διεκδικήσουμε.

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ 11.59 ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΤΑ POST ΘΑ ΕΒΛΕΠΕΣ ΟΤΙ ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ή ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΩΚΟΣ ΠΑΝΤΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΠΟ ΠΙΣΩ. ΥΠΟΨΙΑΖΟΜΑΙ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Ή ΤΟΝ ΒΑΛΤΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ a...

Ανώνυμος είπε...

Ο 11¨59 ΑΡΤΕΜΗΣ γράφει και για Βάλτο,Αμφιλοχία.
Αγράμματε,μάθε πρώτα να γράφεις ελληνικά και μετά μίλα. Ζώο.
Ναυπάκτιοι,Βαλτινοί,Ξηρομερίτες,Παρατριχώνιοι,Ευρυτάνες,χιλιάδες,που ζουν μόνιμα στο Αγρίνιο απογρ΄;αφονται στους τόπους των πατεράδων τους. Η Αμφιλοχία και ο Βάλτος,η Μακρθυνεία,το Θέρμο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το Αγρίνιο,που είναι το κέντρο αναφορά και όλους θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν,αφού με κέντρο εδώ θα ελδράμουν σε όλες αυτές τις ανέμορφες περιοχές.
πχ η Αερολέσχη Αγρινίου έχει σαν κέντρο αναφοράς το Βάλτο και τα υψώματά του. Άσχετοι και άθλιοι ψαρόμυαλοι.
Χοχοχο. Ζἠστε μέσα στη μιζέρια.

Ανώνυμος είπε...

μαγκες καλο το αγρινιο, δικαια πολλα αιτηματα, αλλα κοψτε κατι.
κανενας μας δεν θελει να γινει η αθηνα του νομου αιτ/νιας.
ολες οι δυνατες κωμοπολλεις πρεπει να παρουν τα πανω τους.
Απο Βονιτσα μεχρι Αστακο.
Φανταζομαι οτι και το αγρινιο θελει να εχει πολους αναπτυξης δυνατους γυρω του. Κι οχι κουτσοχωρια ε?
μΑς ΣΥΜΦΕΡΕΙ ολους αυτο.
ελα φιλακια.

Ανώνυμος είπε...

4.11 ου φαίνεται οτι εισαι κοπανος οπως πολλοι αγρινιωτες εδ/ω μεσα που συνεχεια ψελιζουν για πλυθυσμους διπλασιους απο την απογραφη.Η αθηνα και Θεσσαλονικη ειναι μητροπολεις και εχουην συγκεντρωσει την νοτια και κεντρικη ελλαδα η αθηνα και την βορειο η Θεσσαλονικη.Δεσ τι γινεται οταν υπαρχει αργια και σκεψου που απογραφονται ολοι αυτοι.Ποσοι Αγρινιωτες που μενουν Αθηνα απογραφονται στο Αγρινιο?Γιατι το αποκρυπτεις?Ολοκληρη εκστρατεια ειχε κανει ο Δημος σασ για να φερει κοσμο.ΚΑΙ οταν μιλασ για 700.000 και 385.000 πονηρε βλαχο αναφερεσαι μονο στον δημο Αθηναιων που δεν εχει τα προαστια μεσα δηλαδξ τη Β αθηνων και αντιστοιχα τα προαστια Θεσσαλονικης?ΑΝ ειστε εσεις 100.000 και 120.000 τοτε ποσο ειναι ο νομος,ποσο οι αλλες πολεις?Εχετε στησει μια βιομηχανια πλασματικων νουμερων με την βοηθεια διοικητικων αρχων που ειναι υποχρεωμενες να βλεπουν ισοτιμα ολο το νομο.Σωκο θα φας καλα μην ανησυχεις

Ανώνυμος είπε...

Αν κάποια πόλη σεβάστηκε το νομό είναι μόνο το Αγρίνιο.Μιλάνε οι πράξεις και όχι τα λόγια. Εννοείτε ανάπτυξη και πρόοδο για όλους ρε παιδιά.Αλλωστε ολοι εμείς οι αγρινιώτες κάθε κυριακή δεν εκδράμουμε μαζικά σε Θέρμο,Αμφιλοχία,Βόνιτσα,Νάυπακτο,Μενίδι????? κ.λ.π. Είναι όμως αλήθεια οτι μια απο τις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις με 120000 κόσμο και αν βάλεις και τα γύρω γύρω ποιά γυρω γύρω βλέπεις εχει σχεδόν ενωθεί με Νεάπολη Νέα Αβόρανη και Καμαρούλα ξεπερνάει τις 150000 κατοίκους να μην έχει βσικές υποδομές ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ να μην υπάρχει στο Αγρίνιο ενα νοσοκομείο της προκοπής και πόσα άλλα ακόμα αναγκαία.

Ανώνυμος είπε...

Ωραίος ο τύπακος που λεέι για δήμο Αιτωλικού Νεοχωρίου και Κατοχής στο νέο Καποδίστρια. Το Μεσολόγγι έχει ιστορία αλλά οι προοπτικές μας είναι διαφορετικές.

Ανώνυμος είπε...

2.03 to agrinio den se thelei aytonomo ,aytarki kai anaptyssomeno..se thelei doryforo toy ,doylo toy kai anapofeykta synodoiporo stis topikistikes kai paraloges vlepseis toy..koita pos leitoyrgei sto paraskinio tosa xronia..koita pos thavei perioxes kai pos tis patronarei..oti vrisketai konta sto mesologgi kai stin naypakto to yponomeyei dioti tis fovatai opos o diaolos to livani..skepsoy oti apaitei trasytata i asximoteri poli tis ellados to pio mpetarismeno poleodomiko synothileyma poy exase kai ta kapna kai tin exei piasei panikos..eno prospathei na kapelosei, thermo kai dimo thestieon parallila trelainetai stin idea enos eyryteroy mesologgioy kai prospathei na valei vomva sto aitoliko kai tis oiniades.ola ayta einai kamomata toy sokoy poy tromokrateitai se ena dieyrymeno dimo mesologgioy..o 4.11 ekei prosanatolizetai kai den milaei tyxaia gia parapioiseis kai gia dimo eyinoxorioy kai aitolikoy klp..ayta ola einai toy sokoy kolpakia poy pianei morofilodoxoys dimarxoys klp gia na na yponomeysei to mesologgi kai ena eyrytero dimo..den ypologizei kanena apo ton nomo..thelei oloi na livanizoyn to agrinio kai tin anaptyxi toy..kairos gia antidrasi apo olo to nomo...parepiptontos otan grafo sto site ypografo panta os artemis kai den kryvomai opos aytoi poy kanoyn kra otan lene ta idia synexeia...artemis

Ανώνυμος είπε...

O φίλος από πάνω τα λέει πολύ σωστά...
Οι υπόλοιποι μην τρελαίνεστε!Λόγια είναι και ως εκ τούτου τσάμπα!Δεν υπάρχου λεφτά για πιο βασικά...Για αυτά τα ξαναλέμε σε 10 χρόνια!Υγεία σε όλους!

Ανώνυμος είπε...

ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΣΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΟΥ.Ως ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΠΩ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.ΕΠΕΙΤΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΩΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΛΑΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΔΗΜΟ ΦΙΔΑΚΙ..ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΡΕΜΕΙ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟ ΑΧΕΛΩΟ ΩΣ ΕΥΗΝΟ.ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΗ ΕΧΟΥΜΕ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ.ΑΥΤΟΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΠΕΣΑΝΕ ΟΙ ΑΓΡΙΝΙΩΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΝΑ ΦΑΝΟΥΝ ΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΑ ΑΚΟΥΩ ΒΕΡΕΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΙΟΛΑΣ.ΕΓΩ ΖΗΤΑΩ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΚΟ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΧΕΙ ΦΑΕΙ ΧΟΝΤΡΗ ΠΟΡΤΑ.ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΕΛΑΣΤΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΤΡΑΦΕΙΣ ΘΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ανώνυμος είπε...

Λυπάμαι αλλά με αλχημείες καιν τρυκ δεν μπορεί να μειωθεί ο πληθυσμός του Αγρινίου.Ανόητε βλάχε λυπάμαι αλλά είσαιμικρότερος και απο τον Αγ.Κων/νο και τη ν Ερυθραία...... Επειδή ξέρω απο Νεοχώρι ολοι θέλουν να πάνε Αστακό και κανένας Μεσ/γγι.Οπότε μη ζητιανέυεται απο άλλους για να γίνεται κάποτε μεγάλος δήμος δεν πρόκειται να γίνει.Ελλάδα είναι παντού αλλά εσείς μεσ/γγίτες με το μίσος σας το ξεφτιλίσατε.Το Αγρίνιο το θαψε το κράτος των Αθηνών αλλά τώρα πλέον αυτή η αδιαφορία δεν πάει άλλο

Ανώνυμος είπε...

9.14 ειπε ο σκατοβλαχος τον νεοχωριτη βλαχο..ε ρε θρασσος που το εχετε εκει στο αγρινιο.δεν κοιτατε βρε μπαστουρνοβλαχοι που σας κοροιδευει ολη η ελλαδα

Ανώνυμος είπε...

Το Αγρίνιο και το νομό Αιτωλοακαρνανίας οι κομπλεξικοί και στερνοί μεσολογγίτες έως και σήμερα το 2009 το έχουν καταστρέψει κατά 99,99% απλώς τώρα θέλουν να ολοκληρώσουν αυτό το σκατοαξιοπρεπέστατο έργο τους,αλλά πρέπει να ξέρουν ότι το Αγρίνιο και ο νομός Αιτωλοακαρνανίας απο φέτος το 2010 φαίνεται ότι θ'αρχίζουν να διεκδικούν,οπότε παλιομεσολογγίτες αρχίστε να κρύβεστε καλά καλά στα πλουσιο-σκατο-σπιτάκια σας και μην μιλάτε γιατί δεν σας παίρνει άλλο,γενικά έχετε κουράσει όλη την Ελλάδα.Περαστικά σας!!!

Ανώνυμος είπε...

ποιόν κοροιδεύει η Ελλάδα ρε θαλασινό τυρί???Σας έχουν ξεφτιλίσει πανελληνίως οι φοιτητές που σπουδάζουν εκεί στο χωριουδάκι.Και εσείς βρίζετε μια ζωή τους Νεοχωρίτες ψαρόμυαλοι το Αγρίνιο δεν βρίζει κανένα.Κάτσε αυριο να δείς Παναιτωλικός Κέρκυρα και μήπως και ξεφύγεις απο τη μιζέρια σου.Θέλουμε έργα για μια ανθρώπινη ζωή εδώ στο Αγρίνιο αλλά και Παναιτωλικάρα στην Α εθνική.

Ανώνυμος είπε...

έχουν πολύ γέλιο οι μεσολογγίτες.ποιός μιλάει για βλαχους το ψαροχώρι.ελα να δείς τι μας λένε οι φοιτητές που σπουδάζουν(τυρανία σκέτη) εκεί τι λένε για το Αγρίνιο.το μεσολόγγι τους έχει κατακλέψει όπως κλέβατε τόσα χρόνια Αιτωλικό Κατοχή Νεοχώρι Ευηνοχώρι Αστακό κ.λ.π ηρθε η ωρα να πάρετε τη θέση που σας αξίζει αφού δευτερη πόλη του νομού έίναι η Ναυπακτός και εσείς στα ίδια κυβικά με πολλές άλλες πόλεις της Αιτ/νιας.Να φυγουν απο το μεσ/γγι υπηρεσίες να πάνε σε Θέρμο, Κατοχή,Βόνιτσα και αλλού και η εδρα της νομαρχίας να ερθει Αγρίνιο στο κέντρο του νομού.Αρκετά με το χωριουδάκι των 10000 κατοίκων

Ανώνυμος είπε...

ΒΡΕ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΤΙ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΥΚ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ..Η 13Η ΠΟΛΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΤΕ.ΑΦΕΙΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ 100.000 ΚΑΙ ΠΡΑΠΑΝΟ ΠΛΥΘΥΣΜΟ.ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΡΕΘΕΙ.ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΠΟΣΟΙ ΑΓΡΙΝΙΩΤΕΣ ΤΗς ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΙΧΑΝ ΜΠΕΙ ΤΟΤΕ.Ο ΣΩΚΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΣΗΚΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Ανώνυμος είπε...

DIAVASO TA SXOLIA KAI PRAGMATIKA XAIROMAI POY KAPOOI ARXIZOYN NA ANTIDROYN STO NOMO APENANTI SE PRAKTIKES XOYNTAS.I ANAPTYXI EINAI SYNOLIKI KAI DEN ANIKEI SE KANENA AGRINIO OYTE KANEIS NOMIMOPOIEITAI NA DIAXEIRIZETAI ME TO ETSI THELO TIN KATHIMERINOTITA MOY.EIDIKA OTAN AYTOS EINAI KOMMATARXIS OLKIS OPOS O SOKOS POY DEN EXEI DOYLEPSEI POTE STIN ZOI TOY

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ Η ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. ΚΑΙ ΠΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ (ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ) ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ!

Ανώνυμος είπε...

7,41,10.37 kai 10.26 κανεις κρα οτι εισαι το ιδιο προσωπο γελοιο βλαχουποκειμενο που προσπαθεις να κερδισεις εντυπωσεις.το τι λεει για εσας οι ελλαδα,μπες σε διαφορα σιτε να δεις

Ανώνυμος είπε...

το 2011 ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ.ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ. ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΕΣ ΜΗΝ ΜΙΛΑΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΛΕΡΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΦΩΛΙΑ ΣΑΣ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ.ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΟΤΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΙΠΟΤΑ! ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΣΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΖΗΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ.ΤΟΥΜΠΕΚΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΕΣ. ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΞΑΝ!

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΩΚΟΥ.ΛΟΥΣΤΕΙΤΕ ΤΑ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΙ ΦΤΑΙΜΕ?ΕΝΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΛΑΔΗ 3.33 ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΑΣ. ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΡΩΝΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ? ΕΣΤΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΠΩΣ ΕΣΥ Ο ΣΟΦΟΣ ΛΕΣ, ΤΟΣΑ ΜΑΓΑΖΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ? ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ? ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ" ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ 1912 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΜΟΝΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ Η ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ? ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΡΟΜΟ? (ΕΣΥ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΑΠΟ ΛΑΜΙΑ?) ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΙΤΩΛΙΑΣ (ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΜΙΛΑΣ) ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ, ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ? Η ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΡΩΣΤΗ ΕΑΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΣΥΝΤΩΜΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΑΓΓΑΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΩΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΣΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΟΥΤΕ ΕΝΑ. ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ...

Ανώνυμος είπε...

Το ακουσαμε και αυτο. Δηλαδη για να μεταβει ενας Αιτωλοακαρνανας στον ομορο νομο της Ευρυτανίας πρεπει να παει απο τον Τυμφρηστο!!!! Γιατί οχι απο Καρδίτσα? ΕΛΕΟΣ ή ΝΤΡΟΠΗ?

Ανώνυμος είπε...

ρε βλαχομεσολογγίτη αρτέμη τι γράφεις ολοι σε έχουμε καταλάβει οτι είσαι το άτομο με τα χίλια πρόσωπα και καλά Ναυπάκτιος,Αμφιλοχιώτης Αιτωλικιώτης και πάντα Αντισώκος χα χα έχεις καεί τελείως απο την πρόοδο του Αγρινίου καταλαβαίνω,τι σου έφταιξε ο σώκος χα χα.Χαμένα πάνε όλα αυτά που γράφεις. Μόλις έκανα τη διαδρομή Μ1 (δημοτική συγκοινωνία) και απόλαυσα(εκτός της οδού Γοργοποτάμου η αλήθεια πάνω απο όλα) μια μεγαλούπολη με πράσινο, ωραία μαγαζιά και πολύ κόσμο.Κρίμα που στο μεσολλόγγι δε θα ζήσεις ποτέ αυτές τις στιγμές.

Ανώνυμος είπε...

κι όμως 03 Ιανουαρίου 2010 7:29 μ.μ. σου υπόσχομαι ότι εγώ έχω γράψει μόνο το 7:41π.μ.Οπότε μήπως μπέρδεψες τη λέξη ΄΄βλαχο-υποκείμενο΄΄ με τον εαυτό σου;λέω μήπως;

Ανώνυμος είπε...

τσιμπησε κοσμος απο μια προεκλογικη προταση που εχει γραφτει εκ του προχειρου απο ανθρωπους που δεν εχουν περπατησει το νομο.
προσοχη εχουμε εκλογες φετος οποτε θα ακουσουμε και για αλλες ''αναπτυξιακες'' προτασεις που δεν κοστιζουν τιποτα.

Ανώνυμος είπε...

to agrinio apo mono toy xypnise mia mera kai anaptyxthike..ti lete vre noymera?an den eixe erthei o papastratos sto agrinio tha eisastan mikroteroi apo tin katoyna..o papastrtos sas eftiaxe kai tora poy teleiose na doyme pos tha ta vgalete pera..artemis

Ανώνυμος είπε...

2.20 δεν σου μιλησα για τεμπεληδες στο αγρινιο ουτε σου ειπα σωνει και καλα οτι το μεσολογγι ειναι η γη της επαγγελιας.απλα μιλαω για αναπτυξη,αγροτικο προιον και πρωτογενες στοιχειο.η Αιτ/νια πια δεν μπορει να αποτελει καθαροαιμο αγροτικο νομο διοτι η ευρωπαικη ενωση περιοριζει την αγροτικη οικονομια και οπως ξερουμε μετα το 2013 παυουν οριστικα οι επιχορηγησεις αγροτων που δεν νοιαστηκαν για το αυριο..Η αιτ/νια θα πρεπει να αναπτυχθει τουριστικα,να αξιοποιησει την πρωτογενεια της στους υδατινους πορους και στο αγροτικο προιον που μπορει να πλασσαρει και τελος παντων οσο διαμορφωθει απο μελλοντικες πολιτικες.Ο ΕΑΣ Μεσολογγιου ολοι ξερουμε οτι ειναι πιο προχωρημενος απο τον αντιστοιχο Αγρινιου(και εκει υπαρχει κοντρα) και διαχειριζεται πιο ουσιαστικο κομματι γεωργικης παραγωγης.Μου μιλας για εμποριο οταν το εμποριο εξαρταται απο την αγοραστικη δυναμη των κατοικων.Στο Αγρινιο οι προβλεψεις ειναι μονο δυσοιωνες διοτι στηριξατε την οικονομια σας στα καπνα και διογκωθηκε η προσφορα καθοτι υπηρχε πλουτος και ζητηση.Ο πελατης ηταν αγροτης που διακινουσε χρημα και τωρα εχει μεινει απραγος και δυστυχως τα πραγματα ειναι πολυ ασχημα.Ηδη στο Αγρινιο αυτο φαινεται πολυ εντονα.Εχει κατσει ολη η αγορα.Καποιοι λενε οτι η πολη αναπτυχθηκε χωρις κρατικες παρεμβασεις.Αυτο ειναι αληθεια σε ενα βαθμο αλλα δεν αποτελειτε και προτυπο.Πηγαινετε στην βορειο Ελλαδα που υπαρχουν πολυ πιο αυταρκεις πολεις.Ωστοσο αν και καυχησιολογειτε περι αυτονομης αναπτυξης τα τελευταια χρονια υπαρχει μια στρατηγικη ζητουλα σε υπηρεσιες και ειδικα εισ βαρος θεσμικων κατοχυρωσεων.Οι διεκδικησεις πανεπιστημιων,εφετειων,αρχαιολογικων μουσειων,εδρας περιφερειων δειχνει μονο τον πανικο σας και σας εκθετει ανεπανορθωτα και στο νομο αλλα και πανελλαδικα.Ο τσαμπουκας εχει παρει μια ανευ προηγουμενου τροπη.Ο ι αντιδρασεις εδω μεσα απο ολο το νομο και ολες οσες βλεπουμε συνολικα δεν αποτελουν καλο οιωνο για την πολη σας.Θα τελειωσω με την επισημανση οτι το μελλον του νομου ειναι ο τουρισμος που δυστυχως μπορει να εχετε ελαχιστη συμμετοχη οσο και να σας πατροναρουν σωκος και βουλευτες.Φυσικα σ αυτη την προσπαθεια θα πατε να καπελωσετε τους παρατριχωνιους δημους για να βαλετε χερι στην λιμνη και θα μιλατε λες και (επειδη φτιαχατε 10 εξοχικα)η λευκαδα ειναι δικια σας.Φυσικα Η λευκαδα ο καλυτερος προορισμος της περιοχης εχει υποστει τα πανδεινα απο τα στιφη των αγρινιωτων που την κατακλυζουν και για πρωτη φορα επειδη πια ερχεται κοσμος απ ολη την ελλαδα και το εξωτερικο αρχιζουν και αντιδρουν πολυ εντονα στους αγρινιωτισμους.Κοιταξτε να εξαλειψετε τις μαγκιες και τις αλλες πρακτικες διοτι το μελλον οπως ερχεται αυτοδιοικητικα δεν σας επιτρεπει να αισιοδοξειτε και να πλασσαρεστε ωςο βασικος πολος πλυθυσμιακος,αναπτυξιακος,στρατηγικος,περιβαλλοντικος και οικονομικος της περιοχης

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΑΓΡΙΝΙΟ NEWS ΑΡΓΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ. ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ? ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΕΓΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ

Ανώνυμος είπε...

10.10 exairetikes episimanseis kai mpravo soy..kapoioi theoroyn oti eimai o antropos me ta xilia prosopa dioti exoyn tosi vlakeia mesa toy poy den mporoyn na katanoisoyn oti o nomos mporei na antidra kai synolika..exoyn emmoni me to mesologgi kai nomizoun oti ton nomo tyon ypoloipo ton exoyn elegxomeno.toys fainontai perierges oi antidraseis sto soko les kai den synetaxe tin meleti o sokos kai oi gnostoi loxagoi toy..i moni paraleipsi einai oti ta rixnoyn mono sto soko enno yparxoyn antinomarxes mesologgites ypotaktikoi toy sokoy poy kanoyn otio leei aytos..artemis

Ανώνυμος είπε...

Αρτέμη έχεις καμιά φτηνή γκαρσονιέρα απο 1500 εως 2500 ευρώ χα χα για τη βρώμα τη βλαχιά σας και τα κουνούπια δεν πειράζει αρκεί να τα βρούμε στην τιμή.Νούμερο έχεις γίνει εντελώς Αρτέμη πάντως να είσαι καλά.Ολοι οι Αγρινιώτες σε ευχαριστούμε!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Κόμπλεξ και μόνο κόμπλεξ κατά του Αγρινίου απο τους μεσ/γγίτες τους προδότες της Αιτ?νιας αποικία της Πάτρας.Κανένας τουρισμός δεν αποτελεί αν΄'απτυξη πλέον για όλη την Ελλάδα.Τους τουρίστες τους περιορίζουν σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.Η μόνη λύση για όλους είναι να στηριχθούν τα μεγάλα αστικά κέντρα με επενδύσεις.Καλό το πρόγραμμα του δήμου Αγρινίου αλλά χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα.Στίφη Αγρινιωτών...Ετσι παντού με μπλουζάκια του μεγάλου Παναιτωλικού μας.Πήγα σαντορίνη φέτος και όλοι μίλαγαν για την μεγάλη ομάδα μας και τον κόσμο μας

Ανώνυμος είπε...

Κατέβηκα Μεσολόγγι πριν 2-3 μέρες και πέρα από 2-3 καφέ του πεζοδρόμου δεν κυκλοφορούσε ψυχή.
Α ρε κατακαημένη "πρωτεύουσα"της λούτσας.
Πού πας ρε καραμητρέικο χωριό?
Πρωτεύουσα το ΑΓΡΙΝΙΟ ή με τα νέα δεδομένα έδρα περιφέρειας με κέντρο την Αιτωλοακρνανία.
Μας γράφει ο ιδιοκτήτης της ΑΙΧΜΗΣ έδρα περιφέρειας το Μεσολόγγι.
Τί λε ρε αδερφέ,που γράφεις ι όλας ότι είναιαυτονόητο?Από πού κι ως πού προκύπτει αυτό το ἁυτονόητο"? Ας γίνει ένα δημοψήφισμα στην Αιτωλοακαρνανία και στους γύρω νομούς που θέλουν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ( Ώστα να απαγγιστρωθούμε από τον Καρκίνο της Πάτρας που απομυζά όλα τα κονδύλια για ίδιο όφελος κι εμείς παίρνουμε ψίχουλα ) και βλέπουμε τότε ποια πόλη επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών ως έδρα περιφέρειας.
Γιατἰ υπάρχουν και τα δημοψηφίσματα φίλτατοι ψαρόμυαλοι κι αφωήστε μαλακίες τὐπου ιστορίας και παπαρίας. Όλες οι περιοχές έχουν ιστορία,γιατί να το κρυψομεν άλλωστε.
Το να πιστεύιε κάποιος ότι αποτελεί το κέντρο του κόσμου εκτός από αφελές είναι άκρως επικίνδυνο και διαστροφικό,κάτι το οποιο συμβάιενι με τοψαροχώρι σας των 13000 χιλιάδων κατοίκων στΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΌ ΙΣΤΌ.

Ανώνυμος είπε...

ποια πλειοψηφια βρε καραμητρο.δεν κοιτας που δεν σας θελει κανεις.κοιτα την παραβολα και το παναιτωλιο που δεν σασ γουσταρουν για συνενωση και ειναι διπλα σας.εχετε ψοφησει.καλα τα λενε παραπανω.ενας λεει για επενδυσεις.τι να επενδυσει ορε στο αγρινιο καποιος?Εχετε και αξιωση για εδρα περιφερειας?Τελειωμενοι αγρινιωτες πατε να θαψετε τον νομο

Ανώνυμος είπε...

καλα ρε ψαρομυαλοι ειστε σοβαροι.αν δεν υπηρχε το αγρινιο θα ειχατε εξαφανιστει απο προσωπου γης και μιλατε απο πανω.παλι καλα να λετε που υαπρχει και το αγρινιο στον νομο και περνεται και σεις κανα ψιχουλο απο δω και απο κει και την κουτσοβγαζεται με το ψαροχωρι που ζειτε.μια ταμπελα της πρωτευουσας σας εχει μεινει και τιποτα αλλο παρτε το χαμπαρι...

Ανώνυμος είπε...

Φυσικά ολοι οι πολίτες θέλουν ένωση με το Αγρίνιο, και δε θέλω μαγκιές κατάγομαι απο δήμο Θεστιεων και τα ξέρω καλύτερα απο εσένα ψαροχωρίτη εκτός απο τους δημάρχους για να μη χαθεί η θεσούλα. Μακάρι το Αιτωλικό η Ναύπακτος το Μεσολλόγγι και εμείς και ολη η Αιτ?νια να είχαμε δημάρχους σα τους Σωκο και Μοσχολιό

Ανώνυμος είπε...

loipon kopste tis malakies kai ksestravwthite!
papste na anaparagete tis etoimes lyseis pou taxa mas pasaroun apo thn athina ws xarh se zhtianous.
Idou to video apo to neo treno
pou egainiase h kina!
450 klm thn WRA!!!!!!!!
oso malakes niwsete otan vlepete
toso kathysterhmenoi pnevmatika
eimaste sa xwra!
agrinio , messologgi kai tsakwmoi
kai ahdies.
as eixame ena tetoio na diasxizei th dytikh ellada mesw riou kai h kathe polh as anaptyssotan oso borouse!
arketa me tis mpourdes twn politikwn.
texnologia kyrioi! yparxei.
idou!

http://www.youtube.com/watch?v=IT-mVT-ORww&feature=player_embedded

oxi alla lefta ston bobola gia diodia!
oxi alla malakismena aftokinhta!

agrino news anadeixeto, axizei.

http://troktiko.blogspot.com/2010/01/t_04.html

Ανώνυμος είπε...

KALAMATA-PATRA-AGRINIO-ARTA-IOANNINA-TIRANA
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΡΤΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΤΙΡΑΝΑ
ΜΕ 333 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ Μ.Ο. ΤΗΝ ΩΡΑ
ΑΝΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ

Ανώνυμος είπε...

καλαματα-πυργος-πατρα-μεσολογγι-αμφιλοχια-αρτα-γιαννενα...ιονιος οδος.μηπως ειδατε το Αγρίνιο?Ποιος το εχει χεσμένο?Φυσικά οχι ο Σώκος που σωνει και καλα θελει να κανει την μπετουπολη κεντρο.οι Υπολοιποι παντως σας εχουμε χεσμενους

Ανώνυμος είπε...

10 Ιανουαρίου 2010 1:32 π.μ.

Μας έχετε χεσμένους γιατι αν δεν μας είχατε λογικά τώρα θα είμασταν τουλάχιστον συμπρωτεύουσα.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Διευθυντά,
Διάβασα τις προάλλες τις προτάσεις της νομαρχίας για οδικά έργα κ.λπ. που κινούνται σε σωστή κατεύθυνση. Προβληματίστηκα όμως με την αριθμητική. Αναφέρει ότι η περιοχή Αγρινίου κατοικείται από 150.000 ψυχές.
Εάν προσθέσει κανείς τους 50.000 κατοίκους της περιοχής Μεσολογγίου, τους 30.000 Ναυπάκτιους, τους 20.000 κατοίκους της περιοχής Αμφιλοχίας και τους 20.000 κατοίκους της Βόνιτσας και των δυτικών παραλίων (Πάλαιρος Αλυζία) αυτομάτως ο νομός μας αριθμεί 270.000 κατοίκους.
Μήπως έχουμε αύξηση πληθυσμού και δεν το πήραμε είδηση; Ή μήπως κάποιοι ανεβάζουν τον πληθυσμό μιας και μόνο περιοχής για να δημιουργούνται εντυπώσεις και δέος στην κεντρική εξουσία ώστε να υπάρχει και η ανάλογη μεταχείριση;

Κάτοικος Οινιαδών