Τετάρτη 20 Αυγούστου 2008

Μια άποψη για τη συνεργασία ΟΤΕ-Deutche Telekom

ΟΤΕ- DEUTSCHE TELEKOM: Μία μεγάλη πρόκληση…
Γράφει ο Νταλιάνης Αργύριος Msc Economics and Administration of Telecommunication Networks
Είναι γνωστό πως το σημείο κλειδί για τις εξελίξεις στην αγορά των Τηλεπικοινωνιών είναι η απελευθέρωση αυτής. Mε τον τρόπο αυτό περνάμε από το καθεστώς των μονοπωλίων σε μία αγορά όπου πλέον κυρίαρχο στοιχείο είναι ο ανταγωνισμός, ενώ θα πρέπει να πούμε πως με τη διαδικασία αυτή αλλάζει και ο ρόλος του κράτους καθώς πλέον δεν παρεμβαίνει στο παιχνίδι διαμορφώνοντας έτσι την αγορά των τηλεπικοινωνιών, αντίθετα περιορίζεται στον ρόλο του ρυθμιστή της αγοράς με σκοπό να διασφαλιστούν οι υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού.
Σήμερα οι τηλεπικοινωνίες μετασχηματίζονται, ενώ είναι επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης στρατηγικών marketing και management, καθώς πλέον η αγορά είναι παγκόσμια ενώ κάθε επιχείρηση προσπαθεί να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα και να αυξήσει το μερίδιο στης στην αγορά. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών όχι μόνο εντείνεται αλλά και επεκτείνεται μεταξύ εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους.
Συνεπώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών σήμερα αναζητούν εκείνες τις στρατηγικές έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα και υψηλή κερδοφορία, ένας όρος που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κατάλληλη στρατηγική marketing καθώς και την ορθολογική χρήση των πόρων. Αυτό λοιπόν που καλούνται οι επιχειρήσεις να κάνουν είναι να βγουν από το ‘’πλαίσιο’’ της δικής τους αγοράς, να υιοθετήσουν νέες ριζοσπαστικές συνεργασίες και συμμαχίες να προσαρμόσουν τις συνεργασίες τους και να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα τα οποία θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
Αυτό που βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία 20 χρόνια είναι πως οι μεγαλύτεροι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί διεύρυναν την πολιτική τους και εκτός συνόρων. Η ‘ιμπεριαλιστική’ αυτή πολιτική έχει ως γνωρίσματά της, ιδιωτικοποιήσεις, εξαγορές αλλά και συμμαχίες έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί η κερδοφορία. Έτσι λοιπόν το πρόσφατο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του μεγαλύτερου Τηλεπικοινωνιακού φορέα στην Ελλάδα, Ο.Τ.Ε. και του αντίστοιχου Γερμανικού Deutsche Telekom εντάσσεται στην πολιτική ενεργειών όπως αυτή αναφέρθηκε ανωτέρω.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφέρουμε πως σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 28% του ΟΤΕ. Έτσι με τη συμφωνία πώλησης μετοχών θα μεταβιβαστεί στην Deutsche Telekom περίπου το 3% των μετοχών του και μέχρι το τέλος του 2011, έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, να μεταβιβάσει ένα επιπλέον ποσοστό 15%, μέσω δυο δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης (put options) για 5% και 10% των μετοχών του ΟΤΕ αντίστοιχα, σε προσυμφωνημένες τιμές.

Ο.Τ.Ε.
Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) το 1996. Την διετία 1997-1998 οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης με την μορφή αποθετηρίων τίτλων ( GDRs και ADRs αντίστοιχα), ενώ το 1998 πραγματοποιείται η 3η μετοχοποίηση .
Ωστόσο ο ΟΤΕ αποκτά άδεια λειτουργίας GSM στη Βουλγαρική περιφέρεια συστήνοντας για αυτό το λόγο την εταιρεία Globul το 2000, ενώ το 2001 χαρακτηρίζεται από την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς των Τηλεπικοινωνιών. Θα πρέπει επιπρόσθετα να αναφερθεί πως το διάστημα 2001-2003 συγκαταλέγεται, από άποψη χρηματιστηριακής αξίας, μεταξύ των πρώτων 500 επιχειρήσεων παγκοσμίως και στους 10 πρώτους Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς στην Ευρώπη. Σήμερα ο ΟΤΕ απασχολεί συνολικά 30.000 άτομα σε 6 χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, πΓΔΜ και Αλβανία). Παρατηρούμε λοιπόν πως ο Ο.Τ.Ε. έχει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στην αγορά της Τηλεπικοινωνιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς εκτός από τα αναφερθέντα κατέχει επίσης το 20% του TelecomSerbia που είναι ο δημόσιος Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός της Σερβίας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην αγορά κινητής τηλεφωνίας στην πΓΔΜ μέσω της Cosmofon, στην Αλβανία μέσω της AMC και τη Ρουμανία μέσω της CosmoteRomania.
Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ο.Τ.Ε. το 2007 ανήλθε στα € 6.319,8 εκ έχοντας αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2006. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, στην αύξηση της συνδρομητικής βάσης της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό καθώς και στη συμβολή της αλυσίδας καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ μέσω των πωλήσεων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Έτσι τα καθαρά κέρδη μετά φόρων το 2007 ανήλθαν σε €662,6 εκ., έναντι € 574,6 εκ. το 2006 σημειώνοντας έτσι αύξηση κατά 15,3%.

Deutsche Telekom
Ιδρύθηκε το 1996 από το πρώην κρατικό μονοπώλιο Deutsche Bundespost. Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση εξακολουθεί να κατέχει άμεσα το 15,7% των μετοχών της, ένα ποσοστό 14% μέσω της κρατικής τράπεζας KfW και ένα 4,5% μέσω της Blackstone Group. Θα πρέπει δε να αναφερθεί πως στο μεγαλύτερο ποσοστό στο μετοχικό πακέτο συμμετέχουν ξένοι επενδυτές.
Η Deutsche Telekom είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός φορέας της γηραιάς ηπείρου ενώ αριθμεί 250.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο έχοντας κύκλο εργασιών το 2007 γύρω στα 62 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κερδοφορία του σε ποσοστό περίπου 50% οφείλεται σε δραστηριότητες εκτός συνόρων, καθώς ελέγχει είτε 100%, είτε πλειοψηφικά 34 εταιρείες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στην Ευρώπη -από τη Βρετανία μέχρι τη Ρωσία κι από την Ισπανία μέχρι την Τουρκία- 6 στην Αμερική, 5 στην Ασία και μία στη Νότια Αφρική.
Η γερμανική εταιρεία το πρώτο τρίμηνο του έτους, εμφάνισε σχεδόν διπλασιασμό των κερδών σε σύγκριση με αυτό του προηγούμενου έτους και αυτό σύμφωνα με αναλυτές οφείλεται στην πώληση μιας μονάδας παραγωγής καθώς και στο χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Συνεπώς Τα καθαρά έσοδα στο πρώτο τρίμηνο,, ανήλθαν στα 924 εκατ. ευρώ από 459 εκατ. ευρώ τα αντίστοιχο τρίμηνο του 2007.

*Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε εκ.ευρώ


Νέος Στρατηγικός Εταίρος: Όλη η αλήθεια

Η συμφωνία αυτή έρχεται να επαληθεύσει τα όσα ειπώθηκαν περί δημιουργίας νέου οικονομικού γίγνεσθαι στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
Παρατηρούμε σήμερα ότι ο μόνος τρόπος για να επιτυγχάνονται θετικά οικονομικά αποτελέσματα σε συνάρτηση με την ομοιογένεια των προϊόντων που παρέχονται από τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς είναι το κατά πόσο μπορεί κάποιος μέσα από συνεργασίες τέτοιου είδους να μπορέσει να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Όλα αυτά φυσικά προϋποθέτουν και την αλλαγή στο marketing των εταιρειών καθώς το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ραγδαίες και συνεχείς τεχνολογικές μεταβολές.
Μέσω της συνεργασίας ΟΤΕ- DEUTSCHE δημιουργείται ένα νέο οικονομικό σκηνικό τόσο στα Βαλκάνια όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής ηπείρου, καθώς ο ΟΤΕ εκμεταλλευόμενος όλα τα οφέλη, θα μπορέσει να διεισδύσει ακόμη περισσότερο στη Βαλκανική αγορά, επενδύοντας πιο σίγουρα και πιο αποτελεσματικά. Απ'την άλλη η γερμανική εταιρεία γνωρίζει πολύ καλά πως ο ΟΤΕ κατέχει μεγάλο μερίδιο στην Βαλκανική Αγορά με αποτέλεσμα να θέλει να μπει πιο δυναμικά και αυτή στο παιχνίδι. Σ'αυτό φυσικά συμβάλλει και η εκχώρηση του management στους Γερμανούς οι οποίοι βλέπουν προφανώς τις δυναμικές πτυχές μέσα από μία τέτοια διαδικασία. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως παρόλο που έχει γίνει ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ το Ελληνικό Δημόσιο παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας στις στρατηγικές αποφάσεις.
Ωστόσο ένα από τα μεγάλα οφέλη είναι το γεγονός ότι με το νέο του χαρακτήρα ο ΟΤΕ, έχοντας ουσιαστικά αναβαθμίσει το Management του, αλλά και υιοθετήσει ένα από τα πιο αποτελεσματικά Marketing, θα μπορέσει να κάνει αρτιότερη χρήση των πόρων του, αλλάζοντας εν γένει τη φιλοσοφία της εταιρείας στο μεγαλύτερο μέρος της. Έτσι αναπτύσσοντας ένα οργανωμένο σύστημα πελατειακής βάσης θα μπορεί να προσδιορίζει τις ανάγκες των καταναλωτών με πιο ουσιαστικό τρόπο και σε συνδυασμό με την σωστή εκμετάλλευση του know-how της Deutsche θα έχει την δυνατότητα εξέλιξης σε τηλεπικοινωνιακό ηγέτη.
Πέραν τούτου. ο ΟΤΕ θα μπορέσει να μετασχηματισθεί σε έναν πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό πάροχο, έχοντας πάντα ως γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ θα μπορεί να ανταπεξέρχεται στις διεθνείς και συνεχείς εξελίξεις στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως όλα αυτά προϋποθέτουν σύνεση και αποτελεσματικές κινήσεις καθώς μόνο τότε η συνεργασία αυτή θα μπορέσει λειτουργήσει σε όφελος των Ελλήνων πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: