Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

Δικηγορικό επάγγελμα και Συμπαραστάτης του Δημότη.


Αυτή την ώρα συνεδριάζουν οι παρατάξεις Μοσχολιού και Σταμάτη προκειμένου να χαράξουν την αυριανή τους στρατηγική στο επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως για να αποφασίσουν ποιο πρόσωπο θα στηρίξουν για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη. Όλες αυτές τις μέρες η σεναριολογία περιστράφηκε γύρω από ονόματα γνωστών δικηγόρων της πόλης. Όμως ως προς αυτό το θέμα βάσει του Ν.3852/2010, που προβλέπει τη λειτουργία του Καλλικράτη, γεννάται θέμα για τους ίδιους, καθώς φαίνεται να υπάρχει διχογνωμία για το εάν υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ του επαγγέλματός τους και του Συμπαραστάτη του Δημότη.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 14 παρ. 4 αναφέρονται τα εξής:
''Η ιδιότητα και το αξίωμα του δημάρχου, του προέδρου του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή η κατοχή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώματος σε όργανα της τοπικής αυτοΔιοίκησης πρώτου βαθμού δεν αποτελεί λόγο ασυμβιβάστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήματός τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 για: α) τους δικηγόρους και συμβολαιογράφους, β) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και το ειδικό διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό τους.''

To άρθρο 16 παρ 1 αναφέρει τα εξής:
''Αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της Θητείας τους σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων.''

Eμείς απλά επισημαίνουμε το θέμα για να το έχουν υπόψιν τους κυρίως οι ενδιαφερόμενοι, αφού βάσει των ανωτέρω όποιος δικηγόρος επιθυμεί την ανάληψη της εν λόγω θέσης κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να αναστείλει την επαγγελματική του ιδιότητα όσο διάστημα διαρκεί η κάθε θητεία. Βέβαια μπορεί κάποιος να ερμηνέψει και με διαφορετικό τρόπο την επίμαχη διάταξη, ότι δηλαδή οι εν λόγω εξαιρέσεις του αρ. 14 αφορούν αποκλειστικά το άρθρο 16. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται να υπάρχει διχογνωμία ως προς την ερμηνεία και γι αυτό γεννάται νομικό ζήτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: