Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

Ένα άρθρο με αφορμή τις σημερινές κινητοποιήσεις των καπνοπαραγωγών.

Γράφει η Ευθυμία Καραπάνου-Κολοβού ( Δημοτική Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ Δ.Φυτειών)

Χαιρετώ κατ΄αρχήν τους συντελετές του παρόντος blog και τους εύχομαι να συνεχίζουν τον αγώνα της έγκυρης και έγκαιρης ενημερωσης.Χαιρετίζω την σημερινή κινητοποίηση των αγροτών και καπνοπαραγωγών μας για τα καπνά στη γέφυρα του Αχελώου, αλλά πιστεύω ότι η συμμετοχή θα έπρεπε να ήταν μαζικότερη.Είναι κρίμα για το τόσο σημαντικό θέμα του μέλλοντος της ευημερίας των δημοτών και της ανάπτυξης του Δήμου μας, να μην υπάρχει περισσότερη λαϊκή συμμετοχή.Πάντως, η ανακοίνωση της ΝΟΔΕ που είδα στο blog amfiloxia-news.blogspot.com λέει λίγο- πολύ την αλήθεια.Μέχρι τον Απρίλιο του 2004, κάποιοι δεν…. τα πήγαν και τόσο καλά στιςμάχες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα τον Απρίλιο να εκδοθεί η γνωστή απόφαση για το 50% των επιδοτήσεων. Από τότε καταβάλλονται πολλές προσπάθειες τόσο εδώ όσο και στην Ε.Ε, για να συνεχιστεί να δίνεται μέχρι το 2013 όλη η επιδότηση με παρεμβάσεις, επερωτήσεις ευρωβουλευτών όλων των παρατάξεων στη Ευρώπη, επιστολές υπουργών κλπ.Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι για το 2009 δεν θα έχουμε πρόβλημα μετά απόσκληρή μάχη που δόθηκε. Η μεγάλη σκληρή μάχη όμως, θα γίνει στις Βρυξέλλες για τα έτη 2010 μέχρι 2013. Θα είναι σκληρή, γιατί οι φτωχές χώρες που μπήκαν πρόσφατα, θέλουν ζεστό χρήμα από την Ε.Ε και η σημερινή ανακύψασα παγκόσμια οικονομική κρίση ρευστότητος επιβαρύνειτην κατάσταση.Ας δούμε περιληπτικά τα πράγματα:

1. Κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τονΙούνιο του 2003, επί ελληνικής προεδρίας, υπήρξε έλλειμμα διαπραγμάτευσης από την Ελληνική Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν από τη συζήτηση και τις αποφάσεις τα μεσογειακά προϊόντα,βαμβάκι, καπνός, ελαιόλαδο, που είναι από τα πιο βασικά για την αγροτική οικονομία της χώρας μας.
2. Η επιλογή της ολικής αποσύνδεσης, που οδήγησε σε σημαντική μείωση της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, ήταν απαίτηση του συνόλου τωνκαπνοπαραγωγών και των συνδικαλιστικών και συνεταιριστικών οργανώσεώντους.
3. Για τη μεταφορά του 50% των ενισχύσεων του τομέα του καπνού από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ, στις τρεις τελευταίες μέχρι το 2013 περιόδους, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια από τα Υπουργεία Γεωργίαςτων Κρατών-Μελών που καλλιεργούν καπνό, να παραμείνουν οι πόροι στονΠυλώνα Ι, τουλάχιστον ως το 2013.
4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της χώρας μας πρωτοστατεί στην προσπάθεια αυτή εδώ και ένα χρόνο και στο πλαίσιο τωνσυζητήσεων για το Health Check το προτάσσει σε όλες τις σχετικέςευκαιρίες. α. Το θέμα έχει τοποθετηθεί πρώτο σε παρεμβάσεις του Υπουργού για τον «έλεγχο υγείας» στα Συμβούλια των Υπουργών Γεωργίας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης του Ιανουαρίου, του Φεβρουαρίου, του Μαρτίου 2008 και στο Άτυπο Συμβούλιο που έγινε στις 27 Μαΐου στη Σλοβενία. β. Τέθηκε ως βασικό σημείο συζήτησης στη συνάντηση της Βενετίας(26 και 27 Ο-κτωβρίου 2007) μεταξύ των Υπουργείων Γεωργίας της Ελλάδος, Ιταλίας, Σλοβενίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Κύπρου. γ. Υπήρξε κύριο θέμα ανταλλαγής απόψεων με την Επίτροπο για τη Γεωργία Marrian Fischer Boel κατά την επίσημη επίσκεψή της στην Αθήνα(16-18 Απριλίου 2008).
5. Στις 17 Δεκεμβρίου 2007 στάλθηκε στην Επίτροπο επιστολή 9 Υπουργών Γεωργίας, με περιεχόμενο την καλλιέργεια του καπνού στην ΕυρωπαϊκήΈνωση. Ένα από τα θέματα της επιστολής ήταν και αυτό της μη μεταφοράςτου 50% των πόρων του καπνού από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ από το 2010 και μετά. Οι 9 Υπουργοί Γεωργίας που υπέγραψαν την επιστολή ήταν ο Έλληνας, ο Γάλλος, ο Ιταλός, ο Πορτογάλος, ο Ρουμά-νος, η Ισπανίδα,ο Βούλγαρος, ο Πολωνός και ο Ούγγρος.
6. Εφόσον ο Κανονισμός του Συμβουλίου παραμείνει ως έχει, αφού για να τροποποιηθεί χρειάζεται ομοφωνία των 27 Κρατών-Μελών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των καπνοπαραγωγικών Οργανώσεων, έχει ήδη σχεδιάσει δράσεις, ώστε οι πόροι με διαφάνεια και σαφή προγραμματισμό να αποδοθούν στους καπνοπαραγωγούς και στις καπνοπαραγωγικές περιοχές.
7. Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που μπορούν να έχουν άμεσο όφελος για τους καπνοπαραγωγούς, είναι δράσεις,όπως: νιτρορύπανση, εκτατικοποίηση, κατασκευή αναβαθμίδων, δάσωση γεωργικών εκτάσεων (γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα), σχέδια βελτίωσης(εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων), πρόωρη συνταξιοδότηση των γεωργών, εξισωτική αποζημίωση (π.χ. στους κα-πνοπαραγωγούς πουδραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές), εγκατάσταση νέων γεωργών,ένταξη στο σύστημα γεωργικών συμβουλών για ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής κ.α.

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί, στο σημείο αυτό, ότι η αύξηση των διατιθέμενων ποσών κατά τουλάχιστον 25% είναι το επιπλέον πλεονέκτηματων δράσεων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, εξαιτίας της συγχρηματοδότησης των δράσεων αυτών από εθνικούς πόρους. Υπάρχει ήδη υπογεγραμμένο πλαίσιο προγραμματικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την εκπόνηση μελέτης μεαντικείμενο «Σχεδιασμός δράσεων του Πυλώνα ΙΙ της Κ.Α.Π. στιςκαπνοπαραγωγικές εκμεταλλεύ-σεις», που στόχο έχει να υποστηρίξει τις παραπάνω δράσεις και να βοηθήσει στην πλήρη αξιοποίηση τωνμεταφερόμενων πόρων από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ, αποκλειστικά προς όφελος των καπνοπαραγωγικών περιοχών και των ιδίων των καπνοπαραγωγών. Η μελέτη, πιλοτικά καταρχήν, θα περιλάβει τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Πιερίας, με τα πρώτα συμπεράσματά της να είναι έτοιμα μετά από τρεις μήνες και κατόπιν θα επεκταθεί σε όλες τις καπνοπαραγωγικές περιοχές. Κατά συνέπεια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταβάλλει σημαντική προσπάθεια, αφενός μεν,να στηριχθούν ουσιαστικά οι καπνοπαραγωγοί που συνεχίζουν να καλλιεργούν καπνό, και αφετέρου το σύνολο των πόρων του τομέα έως το2013 να μετατεθεί στους καπνοπαραγωγούς και τις καπνοπαραγωγικές περιοχές.»Έτσι αγαπητοί δημότες φτάσαμε στον Νοέμβριο 2008. Οι οκτώ χώρες που παράγουν καπνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ελλάδα,Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Ουγγαρία –θα εμφανιστούν με κοινή πρόταση στο προσεχές Συμβούλιο υπουργώνΓεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 και 19 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διατήρηση μέχρι καιτο 2013 του συνόλου των κοινοτικών ενισχύσεων στους καπνοπα-ραγωγούς.Αυτό δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας κ. Luca Zaia, μετά τις συναντήσεις που είχε με υπουργούς Γεωργίας και εκπροσώπους των οκτώκα πνοπαραγωγικών κρατών μελών στο Μιλάνο.ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑΟι 8 καπνοπαραγωγικές χώρες μέλη της Κοινότητας θα ζητήσουν στοΣυμβούλιο υπουργών Γεωργίας, , όπου θα συζητηθούν και ενδεχομένως υιοθετηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο υγείας (check up) της καινούργιας ΚΑΠ, να μην ισχύσει από το 2010 η περικοπή του 50% της κοινοτικής επιδότησης (ενιαία ενίσχυση) τωνκαπνοκαλλιεργητών και η μεταφορά της στο λεγόμενο Πυλώνα ΙΙ (έργα ανάπτυξης της υπαίθρου), όπως είχε αποφασιστεί με την αναθεώρηση τηςΚοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) του καπνού τον Απρίλιο του 2004, όπως επισήμανε ο κ. Zaia.ΜΑΚΑΡΙ. Όπως κερδήθηκε η επιδότηση για το έτος 2009 , εύχομαι το ίδιο να συμβεί και για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2013 .ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ, αν δεν έχουμε προβεί σε αναδιάρθρωση καλλιεργειών, δηλαδή σε υιοθέτηση νέων καλλιεργειών-επενδύσεων-δράσεων κλπ. Το χωριό μου, τα χωριά μας, ο Δήμος μου, το μεγάλο χωριό των αγροτών μας το Αγρίνιο, η Αιτωλνία θα πεινάσουν (Δηλαδή τι θα πεινάσουν—ήδη πεινάνε).

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κοιτάξτε να δε΄΄ιτε.Αντί να καθόμαστε να κλέμε για τις επιδοτήσεις καπνών,καλόπ θα ήταν όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν,αλλά και σε αυτά που θα έρθουν,να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των αγροτών για τις νέες καλλιέργιες. Δε μπορούμε μια ζωή να εξαρτιώμαστε από τον καπνό που πεθαίνει. Παντού έχει επιβληθεί η απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους,στις περισσότερες χώρες ητς Ε.Ε. Οι κυβερνήσεις ,οι τοπικοί άρχοντες πρέπει να ενημερώσουν τους αγρότες για τις νέες καλλιέργιες,τις βιολογικές καλλιέργιες,. Τόσα χρήματα έχουν πάρει οι αγρότες όλα αυτά τα χρόνια από επιδοτήσεις. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έπερεπε να υποστηρίξουν την έναρξη νέων καλλιεργιών και τη δημιουργλία τυποποιητήριων όλων των προιόντων,γιατί μόνο τα τυποποιημένα προιόντα μπορούν να πωληθούν σε μεγάλες ποσότητες και σε υψηλότερες τιμές. Αντ'αυτού, τόσα χρήματα πήγαν απλά σε τσέπες. Εστω και τώρα πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει. Για να μην κλαίμε στο άμεσο μέλλον. Η περίοδος χάριτος τελειώνει για πολλούς κλάδους που τόσα χρόνια έπαιρναν τις ευρωπαικές επιδοτήσεις και τις"μάσαγαν",αντί να παράγουν έργο.

Ανώνυμος είπε...

Η αγροτιά της αιτωλοακαρνανιας δε ξέρω γιατί αλλά είναι στη τραγικοτερη κατασταση απο ποτέ και χειρότερη απ'όλες τις άλλες περιοχές της ελλάδας.
Ας αφήσουμε τον καπνό ρε παιδιά δεν έιναι στοιχείο για να κατηγορήσεις κάποιον γιατί έτσι και αλλιώς αυτοι σε μας καπνό είχαν μάθει να βάζουν και απο τη στιγμή που τους το κόβεις και τους λές άμα δεν έχεις τόσα στρεμματα δε βάζεις τίποτα τι να κάνει ο άλλος ,δε θα τα παρατήσει;Το χωράφι έτσι και αλλιώς έπρεπε να περάσουν κάποια χρόνια για να είναι έτοιμο να βαλει κάποια άλλη καλλιεργεια.
Τα λέω αυτα γιατι πρέπει να καταλάβουν οι γεωργοί ότι είναι μια κανονισμένη πορεία αυτή να οδηγήσουν τον κόσμο να παρατήσει τα χωράφια και να τα πουλήσει ωστε να τα πάρουν οι 'λίγοι΄
γιατί στο νομό μας έτσι αυτό που ήταν γνωστό ήταν πολλοί είχαν απο ένα κομματι γής και γιάυτό υπήρχαν τόσοι αγροτικοί συνεταιρισμοι.
Το θέμα έιναι τώρα τι κάνουμε;
Αμα δε πάει μονιασμένα ο κόσμος και οργανωμένα να δικεδικήσει δε θα κάνει τίποτα.Σα το 1960τόσο που σκοτώθηκε ένα καπνοπαραγωγός απο τη Λεπενού στις τότε αντιδράσεις ,αυτοί παλεψαν και όμως καταφεραν πολλά.
Εχουμε τόσα νερά που πανε ανεκμεταλευτα και γιάυτό μας τα πέρνουν .έχουμε τόσα χωράφια αχρησιμοποίητα κατι πρεπει να γίνει.Απο τους βολευτές και αυτους μη περιμένετε τίποτα γιατί και αυτοί στο παιχνιδι είναι και γιάυτό δε κάνουν τίποτα ουτε αναλαμβάνουν να πάρουν κάποια πρωτοβουλία.
Κριμα για το κόσμο που τα παράτησε και τα εγκατελειψε!!Πως να του πεί κάποιος έλα ξανά πίσω να να σχοληθείς με το χωράφι.
Εδω είναι το θέμα στα λόγια ίεναι ευκολα στη πράξη όμως;
Πρέπει να πειστεί ο άλλος να ο κ άνει αυτό και δυστυχώς και σε αυτό είμαστε τελευταίοι.

Ανώνυμος είπε...

Είχαμε τους Αλβανούς χρόνια στα χωράφια και καθόμασταν στις καφετέρειες και γίναμε τεμπέληδες. Ποιός; ο έλληνας δουλευταράς αγρότης κτηνοτρόφος εργάτης. Οι αλβανοί πηραν το ρευστό των αγροτών και το ΕΠΕΝΔΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ. ΛΙΓΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΑΝ ΕΔΩ και στο τέλος να το δούμε και αυτό. Έλληνες να δουλευουν για μεροκάματο στους Αλβανούς!!!!. Μάλλον το βλέπουμε ήδη. Πάντως καλά κάνει η κυρία και λέει τα παραπανω, γιατί αυτά δεν τα ακους η βλέπεις απο τα κανάλια και τις φυλλάδες της διαπλοκής. μόνο από ΕΛΕΥΘEΡΑ blog.

Σίγουρα η πόλητου Αρινίου η πόλη μας ζει απο τα καπνά. Κακά τα ψέματα. Τωρα τα ψέμματα τελειώνουν σιγά σιγά. Αναδιαρθρώσεις είναι ελάχιστες. Η Αιτωλία προχωράει πιο γρήγορα. Η Ακαρνανία Βάλτος και οι μεγάλοι δήμοι με τα καπνά έχουν μέινει πίσω.

Ανώνυμος είπε...

οσριστε μόλις άκουσα στα πρωιναδικα ότι στη κρήτη έχουν πρόβλημα με τις ελιές γιατί δεν βρέχει καθόλου και δεν βγάζουν καλό καρπό.
Σε μας οι ελιές τις έχουμε για να τις κοιτάμε ,αντε ξεκινείστε αν βγάζετε λαδι όσοι έχετε ελιές η βάλτε ελιές όσοι έχετε χωράφια.
Αντε μην παραπονιέται μετά ο κόσμος.
Να η ευκαιρία.

Ανώνυμος είπε...

Ναι ρε 7:19 οι αλβανοι φταίνε τώρα που δουλευαν με 10 δραχμές.
Δηλαδη στα άλλα μέρη της ελλαδας εκεί οι αλαβανοί όπως λές δεν επένδυσαν στην Αλβανία;Μονο σε μας έγινε αυτό;Και γιατί ρε φίλε άμα ο αλβανός ειναι πιο έξυπνος και δε χαλάει απο δώ και απο κεί γιατί να μη δουλέψεις κάποια στιγμή γι'αυτόν.Εσύ που έχεις το κόπμλεξ να το θυμάσαι ,εσύ πρώτός θα υποστείς το φόβο σου.
Τελοσπάντων φέυγω απο αυτό και δε φταίει κανένας αλβανός.Αυτό που γίνεται είναι ότι επειδή μια ζωή ο κόσμος έιχε βολευτεί με τα καπνά και έκανε περιουσίες δεν το ένοιαξε αμέσως τι θα κάνει μετά.Και ορίστε τώρα δε σκέφτηκαν αυτοί που εχουν τα χωράφια τι θα κάνουν μετά.Περιμεναν απο τους βουλευτάδες και πήραν τα @@@.

Α και απο την ανατολική πλευρά του Αχελώου που λες 7:19 ξερουμε καλά γιατί πάνε καλυτερα τα χωράφια.Ρωτήστε εκείνα τα γεφυρια του αιτωλικου τι τραβάνε απο τα φορτηγά με τα 'τριφυλλια'.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ θυμαμαι εδώ και 10 χρόνια να λένε τι άλλες καλλιεργειες πρεπει να μπουν!Ακόμα δε τις βρήκανε?
Δηλαδη στο τόσο μαλακό κλιμα που έχει ο νομός ,μονο ακγάθια ευδοκιμουν;
Οι έρευνες που λέγανε ότι θα γίνονταν τι αποτελέσματα έδειξαν;
Απο κάποιο σημείο και μετά αν οι αγρότες είναι 50 χρόνια πίσω στο μυαλό και δε κάθονται να κοιτάξουν λιγο απο μόνοι τους τι θα κάνουν μη τους φταίνε μετά όλοι οι άλλοι.
Εδώ στο ίντερνετ ένα κλικ να κάνεις τόσα πράγματα μαθένειςι;Αλλά όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που κάθονται και ποτίζουν με τεχνική βροχή μέσα στο λιοπύρι μετά τους φταίνε οι άλλοι.
Οταν σε όλη την έλλαδα έχουν ξεκινήσει βιλογικες καλλιεργειες μετά τους φταίνε οι άλλοι.Οταν κάθονταν και βάζανε τα χειρότερα φυτοφάρμακα κα δεν έχουν κάτσει να μάθουν ένα βιλογικό λίπασμα που μπορεί να το ξέρει και η νοικοκυρά της γειτονιάς τους φταίνε οι άλλοι μετά.Οταν σε λίγο δε θα χουν τον αχελώο για νερό κα δε κάνουνε τίποτα , τους φταίνε οι άλλοι μετά.
Σε μας φταίνε οι άλλοι και όχι εμείς,σε μάς δεν μας είπανε τι να βάλουμε στα χωράφια ενώ στους άλλους είπανε.Αντε ρε.
Οτι σας αξίζει έχετε.Μακαρι να χαμε τα χωράφια σας.
Αλλά τώρα που είδατε οτι τελειώνει το χρήμα που μαζέψατε τόσα χρόνια με το καπνό και τις επιδοτήσεις τώρα σας έπιασε η τρεμούλα.Ετσι έτσι να σας τα παρουνε όλα και μετά θας σας φταίνε οι άλλοι.

Ανώνυμος είπε...

Πριν από 10 περίπου χρόνια ο αγροτικός πληθυσμός στην Ελλάδα ήταν πάνω από 20%!
Πλέον είναι κάτω από 10%...
Δε φταίνε οι αγρότες που βαριούνται να δουλέψουν,που πέρνουν τις επιδοτήσεις και δε τις εκμεταλεύονται κ.τ.λ
Η ουσία είναι αλλού!Η Ε.Ε θεωρεί την Ελλάδα χώρα ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ!!Τα αγροτικά προϊόντα για άλλες χώρες..
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της Διαμαντοπούλου σαν επίτροπος τότε στην Ε.Ε .."ο αγροτικός πληθυσμός πρέπει να πέσει κάτω από το 10%..."
Είναι πολιτικές,είναι αποφάσεις!Οι τελευταίοι που φταίνε είναι οι αγρότες!

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΕ ΚΥΡΙΑ, ΟΥΤΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΑΝ. ΛΕΤΕ ΟΜΩς ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ. ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ, ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ... ΚΑΚΟ ΠΑΣΟΚ. ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΝΑ...

Ανώνυμος είπε...

Καλέ Κυρία,τί απέδωσαν οι ''αυτοπρόσωπες'' παρουσίες του Πρωθυπουργού μας στα συμβούλια Υπουργών Γεωργίας , που είχε υποσχεθεί στούς αγρότες μας; Μήπως ξεχάσατε να το διευκρινήσετε το θέμα αυτό; Και πούστε: Οχι τόσο σκληρή αντιπολίτευση στο πεζοδρόμιο, παρακαλώ...

Ανώνυμος είπε...

Θυμάμαι τον τζουμακα που ως υπουργός Αγροτιάς πιάστηκς απο τον φακό να κοιμαται στα έδρανα της Ε.Ε σε ψήφιση σημαντικού νομοσχεδίου για τους αγρότες μας. Να η άλλη μισή αλήθεια.

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΞΙΟΥΛΗ 10:59, ΗΣΟΥΝ ΜΙΚΡΟΣ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ. ΔΕΝ ΣΟΥ ΤΟ ΕΙΠΑΝ ΚΑΛΑ...

Ανώνυμος είπε...

Ο ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΚΑΘΟΤΑΝ ΑΠΕΞΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ!ΤΕΤΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΣΑΣ 12.21!ΚΑΙ Ο ΠΡΑΣΙΝΟΦΡΟΥΡΟΣ ΕΧΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ!