Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

Στη Νέα Σμύρνη το μπαράζ, το Σάββατο 23 Μαΐου ώρα 17:00


Στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης θα πραγματοποιηθεί τελικά ο αγώνας μπαράζ μεταξύ του Παναιτωλικού και της Ρόδου, με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β'-Γ' Εθνικής.

Ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου ώρα 17:00. Συνολικά θα διατεθούν 11.500 εισιτήρια, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται περίπου 5.000 εισιτήρια και 500 θα δοθούν σε επίσημους.

Αλήθεια θα φτάσουν 5000 εισιτήρια για τους φίλους του Παναιτωλικού;
Γιατί -όπως φαίνεται- οι φίλοι της Ρόδου αποκλείεται να τα εξαντλήσουν...


46 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τι σημαίνει ο Παναιτωλικός για το Αγρίνιο;

Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο Παναιτωλικός δεν ήταν ποδοσφαιρική ομάδα μόνο. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής που ΔηΠεΘε Βασίλης Νικολαΐδης είναι ο πολιούχος της πόλης. Πολύ ωραίος χαρακτηρισμός. Είναι έτσι. Είναι και μπορεί περίτρανα να αποδειχθεί. Εκείνη την εποχή που ιδρύθηκε ο Παναιτωλικός με την έρευνα που είχα κάνει, ενώ παντού υπήρχε αυτή η ανάταση λόγω των ολυμπιακών αγώνων που είχαν γίνει προ δεκαπενταετίας, στο Αγρίνιο υπήρχε μαρασμός. Όταν τελικά αποφάσισε η αγορά να κινηθεί, εκείνη την εποχή που ήκμαζε ο καπνός και χτίζονταν το ένα καπνεργοστάσιο πίσω από το άλλο, χτίζονταν το καινούριο Αγρίνιο από ανθρώπους με μυαλό. Ο Χαβέλλας, τότε γυμνασιάρχης, μαζί με τους καθηγητές πήραν την απόφαση να φτιάξουν ένα αθλητικό σύλλογο στο Αγρίνιο. Έδωσαν το όνομα Παναιτωλικός. Παναιτωλικός όμως προϋπήρχε στο Μεσολόγγι από το 1896. Ο τελευταίος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων έληξε με 7-1 υπέρ του Παναιτωλικού Αγρινίου στο Αγρίνιο και ο πρόεδρος Χαβέλλας έδωσε τιμητική πλακέτα στο πρόεδρο του Παναιτωλικού Μεσολογγίου για την σύσφιξη των σχέσεων. Στη συνέχεια ο Παναιτωλικός Μεσολογγίου έγινε η σημερινή ΑΕΜ.

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΑ Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΔΕΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΟ 1926?ΩΧ ΤΙ ΠΑΘΑΜΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Ανώνυμος είπε...

Πρακτικό 1
Εν Αγρινίω και εν τω Γυμνασίω Αγρινίου, σήμερον την 9ην του μηνός Μαρτίου του 1926 έτους, ημέραν της εβδομάδος Τρίτην και ώραν 5 μ.μ. συνελθόντες οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: Αποφασίζομεν παμψηφεί.
1. Ιδρύομεν Σωματείον κατά τους Νόμους 281 και 2151 περί Σωματείων υπό την επωνυμία Γυμναστικός Σύλλογος «Παναιτωλικός»
2. Ψηφίζομεν κατ’ άρθρον και έν τω συνόλω του το εξ’ άρθρων τεσσαράκοντα δύο (42) ανωτέρω καταστατικό αυτού.
Εκλέγομεν δια την διοίκησιν αυτού, προσωρνή τριμελή επιτροπήν εκ των
α) Ευθυμίου Χαβέλλα ως προέδρου
β) Γεωργίου Χαντζοπούλου ως Ταμίου καί
γ) Εμμανουήλ Θεοδωροπούλου ως Γραμματέως, είς ην ανατίθεμεν
α) Την μέριμναν περί της εγκρίσεως υπό του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου του καταστατικού του Συλλόγου.
β) Την μετά την έγκρισιν του καταστατικού υπό του δικαστηρίου εγγραφήν τακτικών μελών του Συλλόγου και πρόσκλησιν Γενικής Συνελεύσεως εντός μηνός δι’ αρχαιρεσίας δια το έτος 1926.
Εφ’ ώ συνετάχθη το παρόν και βεβαιωθέν υπογράφεται.
Οι ιδρυταί:
Ευθύμιος Χαβέλλας, Γεώργιος Χατζόπουλος, Εμμανουήλ Θεοδωρόπουλος, Αθανάσιος Παπασωτηρόπουλος, Νικόλαος Σαραντόπουλος, Διονύσιος Έξαρχος, Ιωάννης Σελιμάς, Ανδρέας Παναγόπουλος, Γεώργιος Στύλιος, Χρήστος Σ. Γιάγκας, Λάμπρος Μπούστος, Νικόλαος Τσιτσιμελής, Χρήστος Παπαγιάννης, Γεώργιος Πάτσης, Παναγιώτης Τσιχριντζής, Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος.
Ότι ακριβές αντίγραφον εν Αγρινίω αυθημερόν
Ο πρόεδρος Ευθύμιος Χαβέλλας, ο Γραμματεύς Εμμ. Θεοδωρόπουλος.
Ενεκρίθη δυνάμει της υπ’ αριθ. 200/1926 αποφάσεως Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Μεσολόγγιον 17-4-1926
(Τ.Σ.) ο υπογραμματεύς Πρωτοδικών


ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ»
-καταστατικόν-
Κεφ. Α!
Επωνυμία, Έδρα και Σκοπός
Άρθρον 1ο
Συμφώνως προς τους Νόμους 281 και 2151 περί Σωματείων οι υποφαινόμενοι ιδρύομεν Σωματείον υπό την επωνυμίας:
Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου «Παναιτωλικός»
με έδραν εν τη πόλη Αγρινίου και σκοπόν την ανάπτυξιν και έντασιν Γυμναστικού και Αγωνιστικού φρονήματος, την Ηθικήν επίβλεψιν και την δυνατήν μετασχολικήν εκπαίδευσιν των ανηλίκων δια παιδονιμίας και εσπερινών ή Κυριακών Σχολών.

Άρθρον 2ο
Επιδιώκει την εκπλήρωσιν του Σκοπού.
α) Ιδρύομεν Γυμναστήριον
β) Αναλαμβάνει την οργάνωση παιδονομικής υπηρεσίας, Σώματος προσκόπων και εσπερινών ή Κυριακών Σχολών.
γ) Τελεί αγώνες και διοργανώνει εκδρομάς καί
δ) διαφωτίζον την κοινήν και επίσημον γνώμην περί κοινωνικής και εθνικής σημασίας αυτού δι όλων των νομίμως προσφόρων μέσων, ήτοι υπομνημάτων, διαλέξεων και δημοσιευμάτων εν τω τύπω…

Άρθρον 36ο
Πρότασις έστω και πόρρωθεν έχουσα σχέσιν προς την πολιτικήν δεν τίθεται εις ψηφοφορίαν, ουδέ κάν συζητείται.
Άρθρον 38ο
Το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει κατ’ έτος μίαν ημέραν δι’ εορτήν του Συλλόγου.
Άρθρον 40ο
Η Σφραγίς του Συλλόγου φέρει εν τη στεφάνη τον τίτλο του Συλλόγου και εν τω μέσω, το έτος της ιδρύσεώς του και ήρωα Αιτωλόν.

Κατά την ψηφοφορία εξελέγησαν: Εμμ. Θεοδωρόπουλος (Καθηγητής του Γυμνασίου) 75 ψήφους, Ευθ. Χαβέλλας (Γυμνασιάρχης) 71, Φωκ. Αθανασιάδης (Μηχανικός του Δήμου) 63, Αθαν. Παπασωτηρόπουλος (Καθηγητής Ελληνικού Σχολείου) 52, Σωτ. Μαρκόπουλος (Καθηγητής Ελληνικού Σχολείου) 47, Γεώρ. Τριανταφύλλου (Δ/ντής υποκαταστήματος Εθνικής Τραπέζης) 40, Τηλεμ. Κ. Μπέλλος (Λογιστής Αφών Παπαπέτρου) 40, Γεώργιος Χαντζόπουλος (Κτηματίας) 38, Δημήτριος Βρέττας (Καθηγητής Ελληνικού Σχολείου) 28, Ιωάννης Ροντήρης (Καπνέμπορος) 27, Ιωάννης Χρ. Σελιμάς (Καπνέμπορος) 26, Γεώρ. Σπ. Παπαγιάννης (Δικηγόρος) 25.

Τρεις μέρες αργότερα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο:
Πρόεδρος: Ευθύμιος Χαβέλλας
Ταμίας : Γεώργιος Σπ. Παπαγιάννης
Γραμματεύς: Τηλέμαχος Μπέλλος
Α’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τριανταφύλλου
Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χαντζόπουλος
Έφορος Γυμναστηρίου: Εμμ. Θεοδωρόπουλος
Έφορος Γυμναστηρίου: Φωκ. Αθανασιάδης
Έφορος Εσπερινής Σχολής: Σωτ. Μαρκόπουλος
Έφορος Εσπερινής Σχολής: Δημ. Βρέττας
Έφορος Παιδονομίας: Αθαν. Παπασωτηρόπουλος
Έφορος Παιδονομίας: Ιωάννης Σελιμάς
Μέλος: Ιωάννης Ροντήρης


ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΤΕ ΠΑΠΑΡΙΕΣ ΛΕΤΕ.
ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΡΟΜΥΑΛΕ? ΦΕΡΤΟ!
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΦΑΓΕ 2 ΔΕΛΤΑ 2 COCACOLA? ΕΜ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ!
ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ?
ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ.
ΘΑ ΚΑΕΙ Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ!

Ανώνυμος είπε...

panaitolikos mesologgioy prin to 1900..tote oi agriniotes rixnan to topi kai to klotsagan tragoi..to 1926 orimasn oi tsopanides tis perioxis alla epeidi den ixeran grammata kai psaxnontas gia onoma tis omodas toys skeftikan na tin onomasoun panktinotrofiakos..epi mataio omos dioti ypixran kai logioi provatarides poy taxideyan mexri to mesologgi kai eidan tin tampela gymnastikos syllogos panaitolikos mesologgioy kai otan katasferan na ti diavasoyn meta apo 2 ores anafonisan ..vrikame to onoma ...emeis sta oria tis akarnanias prepei na repoume pros aitolia kai politismo..kai onomasn tin omada panaitolikos..ektote perasan polla xronia i omada gigantothike,fagothikan kai dagathikan polla aytia(diaititi ramoy) kai simera ftasame na paizetai mparaz stin rodo opoy idoy kai to pidima....artemis

Ανώνυμος είπε...

Άντε επιτέλους... Κοντέψαμε να ξεχάσουμε ότι θα γίνει μπαράζ!

nikos είπε...

ΕΠΡΈΠΕ Η ΕΠΟ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΣΑΝ ΕΔΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ.Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΙΝΑΙ ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

nikos είπε...

Η ΕΠΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΣΑΝ ΕΔΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ανώνυμος είπε...

3.38 μου φαινεται οτι το προσφιλες σου σπορ το αυνανιζειν δεν σε αφηνει να δεις καταματα την αληθεια και ζητας απο τον αρτεμη καταστατικο για να αποδειξεις τι?οτι ο παναιτωλικος ηταν 30 χρονια πρν στο Μεσολογγι?αυτα ειναι γνωστα

nakmax είπε...

αχαχα. Α, ρε artemi. Πραγματικά είσαι πολύ πικραμένος και το δέιχνεις με κάθε τρόπο. Ξυδάκι όπως πάντα και περαστικά.

Ανώνυμος είπε...

ρε ποιος τον χεζει τον αρτεμη και καθε αρτεμη.αφηστε τους στην πικρα και στην μιζερια τους.το θεμα ειναι που θα χωρεσουν οι χιλιαδες παναιτωλικοι στην νεα σμυρνη.τελικα εγινε το χατιρι των ροδιων.τα εισητηρια που θα τους περισσεψουν αποκλειεται να τα δωσουν στα εκδοτηρια για ευνοητους λογους.τρεμουν τον κοσμο του παναιτωλικου και προσπαθουν με καθε τροπο να τον κρατησουν μακρυα απο το γηπεδο αλλα δεν θα τους περασει.

Ανώνυμος είπε...

ΡΟΔΙΤΕΣ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ.ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΟΜΑΔΑ.ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΖ ΜΕ ΚΥΑΝΟΚΙΤΡΙΝΕΣ ΦΑΝΕΛΕΣ.ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΜΙΑ ΖΩΗ....

Ανώνυμος είπε...

Μιζερια βλέπω από Μεσολόγγι μεριά!Να'τανε η ζήλια ψώρα να γέμιζε τη λιμνοθάλασσα. Και καλά η αρτεμισία που το 'χει επάγγελμα, αλλά βλέπω παρέσυρε κι άλλους 4-5 εδώ μέσα (δηλαδή τόσοι υπολογιστές πάνω-κάτω υπάρχουν στο ψαροχώρι, όλοι γράφουν και ασχολούνται με το Αγρίνιο;). Πάλι τα μαθήματα αρχαιολογίας αρχίσανε για να δούμε τι γ@μ@το ηταν το χωριο τους 150 χρόνια πριν!! Ρε κακομοίρηδες, για να γεμίσετε γήπεδο Δ΄ Εθνικής πρέπει να σηκώσετε και τους πεθαμένους. Μπείτε σε καμιά καρότσα και πηγαίνετε προς Γαλατά και Καντήλα για κανένα εκτός έδρας! Παίξτε μπάλα με τα χέλια και τη μιζέρια σας ρεεεε!!!
ΥΓ: 29 Αγρινιώτες συνιστούν στους Μεσολογγίτες ΞΥΔΙ. Θα μας θυμηθείτε. Χαχαχαχα

Ανώνυμος είπε...

Αλήθεια, με όλα αυτά που γράφονται εδώ μέσα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή κάποιο Μεσολογγίτη να πάει στην Αθήνα και να υποστηρίζει τον Παναιτωλικό, που στην τελική είναι ομάδα του τόπου του; Είπαμε πολλές φορές, Αγρίνιο= Αιτ/νία(όλη η Αιτ/νια), Μεσολόγγι = το χωριό πίσω απ'τα τείχη και τίποτα άλλο. Μια ζωή μικρόψυχοι! Γι' αυτό είστε στη σκιά του Αγρινίου και θα πάτε και ακόμα παρακάτω όσο περνούν τα χρόνια. Κακομοίρηδες!

Ανώνυμος είπε...

Έλα λέμε να μαθαίνουμε τα καινούριοα συνθήματα και να τραγουδάμε εν χορώ στο μπαράζ.
4-5 χιλιάδες το πολλοί θα είναι με΄σα με εισιτήρια,άλλοι τ5όσοι απ'έξω. Σπρώξτε και μπείτε παιδιά χωρ'ις εισιτήριο. Αφού έτσι το θέλησαν,έτσι θα γίνει. Αςπρόσεχαν. Και για οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί αυτοί που όρισαν το γήπεδο είναι υπεύθυνοι. Το παιχνίδι αυτό μην το χάσει κανείς. Το άλλο Σάββατο όλοι Νέα Σμύρνη.

Ανώνυμος είπε...

Αντώνη Αντώνη Αντώνη (ηλιούπολη remember?)
τσ@μπ@@κ@ κάνε αρχηγικό στο Μπελεβώνη (χ2)

Θα σε γ@μ@σ@@ όλο το Αγρίνιο

Θα σε γ@μ@σ@@ν@ ο Πέτρος και ο Τσικίνιο

Ξύλο και γκολ το πάρτυ θα αρχίσει

Ιδού η ρόδος ιδού και το γ@μ@σ@

Αρε king και Αdreas6 με δικό σας σύνθημα έμελε να πάμε στο μπαράζ.

wolfpack...

Ανώνυμος είπε...

king και kostas 6 διορθώνω

wolfpack

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΤΡΑΒΑΤΕ ΑΓΡΙΝΙΩΤΑΚΙΑ.ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΦΥΡΙΖΕΤΕ ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ.ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,ΑΦΟΥ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΨΑΞΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΕΧΕΙ ΒΑΣΕΙΣ,ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΡΝΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ

Ανώνυμος είπε...

se etsoukse 4.38 pou se grafoume kanonikotata e;oute gia ftisimo den eiste pleon kai exoume spoudeotera pragmata na asxolithoume.
pane gera mes sto agrinio paizoume akoma mia fora.
erxmomaste rodites kai eimaste xiliades....

Ανώνυμος είπε...

ουτε ικανοι για αντιλογο δεν ειστε ρε ψαρομυαλοι.ετσι εκει να βραζετε στο ζουμι σασ και να σασ γραφουμε κανονικα στις παπαριες που ξεστωμιζετε.
θα τρελαθω θα τρελαθω θα τρελαθω με τον παναιτωλικο....
ροδιτες ετοιμαστειτε και ελατε με φορα μονο....
παναγιωτοπουλε δεν ξεχασαμε.....

Ανώνυμος είπε...

Εδω ρε παιδια όσο κόσμο μαζευει το γήπεδο του Παναιτωλκου σε ένα αδιαφορο παιχνίδι τόσοι είναι συνολικα οι μεσολογγίτες όλοι όλοι.Τι λέμε τώρα!!!!!!!!!
Τι να συγκρίνουμε!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

δεν τειθετε καν θεμα συγκρισης με το χωριο των γυφτων και των αλβανων.
ο κοσμος του παναιτωλικου μονο με τον κοσμο της αελ και του πας μπορει να συγκριθει που ειναι ισαξια μεγεθη.
ξυλο και γκολ το παρτυ να αρχισει
ιδου η ροδος ιδου και το γ@μ@@@@@!!!
ροδιτες ερχομαστε...

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΑ ΟΙ ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΟΛΑ.ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΠΕΔΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΦΗΣΕΙ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΝΕ ΝΑ ΠΙΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ.ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΘΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ΤΙ ΕΣΤΙ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ(ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ ΕΕΕ).ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΠΩΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΒΟΥΝΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΕΒΕΙ Η ΟΜΑΔΑ.ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΙΣΧΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΔΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΠΑΙΖΕΙ Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΟΠΩΣ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΔΟ,ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΓΟΣ,ΤΟΝ ΒΟΛΟ,ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Κ.Α...ΕΙΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝΥ ΠΑΡΧΕΤΕ ΚΑΝ ΣΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ.ΠΩΣ ΣΑΣ ΦΑΝΗΚΕ;ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ΡΕ...ΟΥΣΤ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ-ΜΗΔΕΝΙΚΑ.

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΡΟΔΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑ ΣΑΣ.....

Ανώνυμος είπε...

Να το ξέρετε, οι πιο φανατικοί οπαδοί του αντιπάλου είναι οι Μεσολογγίτες. Τ'ετοια ζήλεια δεν περιγράφεται! Αντί να ντρέπονται που η ομάδα τους έβαλε λουκέτο ενώ του Αγρινίου είναι εδώ που είναι, ζητάνε και copyright για το όνομα! Κάνετε βουντού ρε ψαρόμυαλοι μπας και καταντήσουμε σαν και σας, αλλά δε θα σας περάσει. Μην ασχολείστε άλλο με κομπλεξικούς, ας βάλουν τους γύφτους να παίζουν μπάλα μπας και πρκόψουν!

Ανώνυμος είπε...

10:43 και οι υπόλοιποι, πραγματικά με γυφτοχώρι ασχολούμαστε! Σε κάθε 3 άτομα εκεί κάτω ο 1 είναι γύφτος, ο άλλος Αλβανός και ο 3ος κάθεται και γράφει μ@λ@κίες εδώ μέσα για ν' ασχοληθεί κανένας με το χωριό του! Ακούσατε κανέναν Ναυπάκτιο ή Αμφιλοχιώτη να λέει τέτοιες μπαρούφες για το Αγρίνιο; Μόνο οι κομπλεξάρες Μεσολογγίτες! Ρε ουστ, ΞΥΔΑΚΙ και για ψάρεμα γρήγορα!

Ανώνυμος είπε...

re paidia min asxoleiste me tous psaromualous...to sabbato tha dei oli i ellada to megaleio tou panaitolikou...rodites oute sas fovomaste oute sas sevomaste...parte to xampari ksanaerxomaste kai eimaste xiliades....

Γιωτης Β. Ελαφι είπε...

Ο ποιητης λεει, κουνια που σας κουναγε και που θα σας κουναει ακομα...!
1. τρωγεστε αναμεταξυ σας, για ...ονοματα και ποσο αγρινιωτες ειστε.

2. κοκορευεστε για τον κοσμο σας που θα ειναι χιλιαδες, αλλα με αυτο τον κοσμο καταφερατε και χασατε 6 φορες...

3.Το πανγκρητιο δεν σας εκανε... Φυσικα και οχι, που να σκεφτητε να παρετε καραβι εσεις.
Με το αυτοκινητακι σας σε 3 ωριτσες, μην χασετε και κανενα μεροκαματο...3 μεροκαματα χανουν οι Ροδιτες ρεεε, παρασκευη, σαββατο και κυριακη.

4.Αφηστε στην υσυχια του τον επαγγελματια. Σας πειραξε ο Αντωνης και θα του κανετε χουνερια. ΟΛΗ Η ΡΟΔΟΣ ΑΠΑΝΩ ΣΑΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ. Η διαφορα μας ειναι οτι εμεις τους παικτες μας τον προπονητη τους εχουμε για αδελφια μας.
Στην Ροδο δεν τσακωνωμαστε εμεις με τα χωρια μας η τα αλλα νησια της δωδεκανησου.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ!
Για ποια ομαδα μιλατε εσεις που θα φοβηθουμε εμεις.
Την ομαδα που ηρθε δευτερη στην 32η αγωνιστικη?.
Που τελειωσε το πρωταθλημα με 70β και 7 βαθμους πισω απο την δοξα δραμας.?
Που γευθηκε την πικρα της ηττας επι 6 αγωνιστικες?
Αυτην την ομαδα θα φοβηθει η ΡΟΔΟΣ?
Που τελειωσε το πρωταθλημα με 77β ενα βαθμο πισω απο την μπραβουπολη και ενα βαθμο πανω απο την Δοξα δραμας?
Μεταξυ σας τα λετε για να ενθαρυνεστε. Καλα κανετε, δικαιωμα σας, αφου ξερετε πως ετι η αλλιως δεν εχετε ΚΑΜΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ.
Θα σας κανουμε την τιμη να παιξετε μπαλα μαζι μας.
Και αφου χασετε θα λετε οτι χασατε απο μια πολυ καλη ομαδα
Ψιιτ Αγρινιωτες , να ετσι το λενε

ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ(...ειναι τα δεδομενα που εγραψα παραπανω...)

Γιωτης Β. Ελαφι είπε...

Ο ποιητης λεει, κουνια που σας κουναγε και που θα σας κουναει ακομα...!
1. τρωγεστε αναμεταξυ σας, για ...ονοματα και ποσο αγρινιωτες ειστε.

2. κοκορευεστε για τον κοσμο σας που θα ειναι χιλιαδες, αλλα με αυτο τον κοσμο καταφερατε και χασατε 6 φορες...

3.Το πανγκρητιο δεν σας εκανε... Φυσικα και οχι, που να σκεφτητε να παρετε καραβι εσεις.
Με το αυτοκινητακι σας σε 3 ωριτσες, μην χασετε και κανενα μεροκαματο...3 μεροκαματα χανουν οι Ροδιτες ρεεε, παρασκευη, σαββατο και κυριακη.

4.Αφηστε στην υσυχια του τον επαγγελματια. Σας πειραξε ο Αντωνης και θα του κανετε χουνερια. ΟΛΗ Η ΡΟΔΟΣ ΑΠΑΝΩ ΣΑΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ. Η διαφορα μας ειναι οτι εμεις τους παικτες μας τον προπονητη τους εχουμε για αδελφια μας.
Στην Ροδο δεν τσακωνωμαστε εμεις με τα χωρια μας η τα αλλα νησια της δωδεκανησου.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ!
Για ποια ομαδα μιλατε εσεις που θα φοβηθουμε εμεις.
Την ομαδα που ηρθε δευτερη στην 32η αγωνιστικη?.
Που τελειωσε το πρωταθλημα με 70β και 7 βαθμους πισω απο την δοξα δραμας.?
Που γευθηκε την πικρα της ηττας επι 6 αγωνιστικες?
Αυτην την ομαδα θα φοβηθει η ΡΟΔΟΣ?
Που τελειωσε το πρωταθλημα με 77β ενα βαθμο πισω απο την μπραβουπολη και ενα βαθμο πανω απο την Δοξα δραμας?
Μεταξυ σας τα λετε για να ενθαρυνεστε. Καλα κανετε, δικαιωμα σας, αφου ξερετε πως ετι η αλλιως δεν εχετε ΚΑΜΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ.
Θα σας κανουμε την τιμη να παιξετε μπαλα μαζι μας.
Και αφου χασετε θα λετε οτι χασατε απο μια πολυ καλη ομαδα
Ψιιτ Αγρινιωτες , να ετσι το λενε

ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ(...ειναι τα δεδομενα που εγραψα παραπανω...)

real είπε...

δεν αφηνετε τις παπαριες εδω μεσα λεω εγω ???
σαν μικρα παιδια κανετε...
ρε παπαρες απο τον ιδιο νομο ειμαστε τι τσακωνεστε μεσα στα ιντερνετια κ περνατε κ μαλακισμενα μηνυματα?
μεσολογιτη που ειπες για παναιτωλικο μεσολογγιου,για δειξε μας ρε φιλε το καταστατικο και εμας αλλιως κοιτα να υποστηριξεις την αεμ μπας και κανετε κατι καλο και ασε τα ανεκδοτα εδω μεσα...
ροδιτη τσιμπησες ε ?
βαλε μυαλο καημενε..

alani είπε...

Kαλησπερα σας!
Εγω απο τη μερια μου θα ηθελα να πω για τον αγωνα του Σαββατου ολα να κυλησουν ηρεμα και ο καλητερος ας κερδισει!
Και απο τη στιγμη που εχουμε τον Αγ.Αντωνιο για φυλακα αγγελο μας κατω απο τα δοκαρια,αυτη που θα περασει το σκαλοπατι για τη Β' Εθνικη θα ειναι η Ροδος!!!

Τα θερμα μου χαιρετισματα σε ολους σας,απο την καυτη και πανω απ'ολα φιλοξενη ΡΟΔΟ....................

Ανώνυμος είπε...

re gioti eisai megalo noumero telika...mas les synexeia gia to ahtito tis omada sou kai sugkrineis anomoia pragmata.o voreios panta itan o pio dunatos omilos...pou i omadara sas me to zori tha empene triada an epaize sto vora.enas agonas mparaz einai enas telikos kai oi pithanotites einai panta 50-50.aloste eseis kserete kala apo mparaz...kai apo ites bebaia...ta leme to sabato...a re na doume pos tha gurisete sto kolonisi sas.....

TAKIS 13 είπε...

FILE AUTO POU LES KOLONISI EINAI AUTO POU ONIREUSTE NA ERTHETE NA KANETE KANENA MPANAKI...NA DEITE KANENA KALO MOUNAKI...NA G**** K KATI AUTHENTIKO RE ADERFE...OLO GIDA GIDA GIDA???POU THA PAEI AUTOI OI KATASTASI...AN ITAN O VORIOS OMILOS DYSKOLOS GIATI FIGATE APO TON NOTIO?SAS ARESOUN TA DYSKOLA I STIN TELIKI GIATI DEN ANEVENATE OTAN EISASTAN STON NOTIO...MAS LETE PAPARIES MENTOLES K TA PISTEUETE KI OLLAS...ALLA AUTOI EISTE K FENESTE...SAS ORISAN TIN ATHINA K PARAPANIOSTE GIA TA EISITIRIA...GIATI DEN ERXOSASTAN STO PAGKRITIO NA XORATE???FASKETE K ANTIFASKETE..EXETE GINEI GELIOI K GRAFIKOI...VGENETE STA RADIA K LETE MONO GIA TON KOSMO...ANYPOMONO NA AKOUSO K MIA FONI POU NA LEEI EXOUME OMADA ME ARXIDIA ALLA MALLON ARXIDIA OMADA EXETE...ME TOSO KOSMO POU EXETE KANTE KAMIA SYNAULIA NA KONOMISETE..ESEIS OI XILIADES ITAN POU SAS PERIMENAME NA ERTHETE K TOTE STIN RODO POU PIGENATE GIA ANODO..EIXATE DILOSEI THA ERTHETE 1000 ATOMA K ERTHATE 18 PAIXTES K 4 TO TIM...MALLON NOMIZATE OTI K EKEI THA PATE TSAMPA EKDROMI ME TA NAULOMENA POULMAN TOU DIMARXOU ALLA VRE GIDIA EXEI THALASSA I RODOS...MALLON EXETE KOFTI STA XILIOMETRA POU AKOLOUTHITE TIN OMADA SAS...POSI RE APO ESAS THA AFINAN 3 MERES GIA ENAN AGONA???POSOI APO ESAS THA EDINAN MISO MINIATIKO NA VRETHOUN KONTA STIN OMADA???AUTO ANALOGISTITE K DEITE TO SAVVATO TI SIMENOUN RODITES...K GIA KAPOIOUS POU MAS LENE TOURKOSPOROUS???PROSEKSTE KALA GIATI K ISTORIKA NA TO DEITE K KALA NA LETE K KANENA EUXARISTO STOUS MESOLOGGITES POU SAS ELEUTHEROSAN GIATI AKOMA TOURKOSPOROI THA ISASTAN...ALLOS EXEI TO ONOMA K ALLOS TIN XARI...TELIKA I ESEIS THA ANEVEITE OI THA ALLAKSETE PALI OMILO???ORAIO K MAGKIKO TO I EMEIS THA ANEVOUME I KANEIS???ELATE TO SAVVATO NA DEITE NA XANETE APO TON KANENA...PANTOS AN XASETE APO TON KANENA ALLAKSTE OMADA...ALLAKSTE POLI...ALLAKSTE KATAGOGI...RE K AFISTE K KANENA ARNI ISIXO TA EXETE KSESKISI OLA TA KAIMENA...OLOI MAZI TO SAVVATO MIN KSEFIGEI KANNEAS APO TO MANTRI GIATI DEN TO EXOUME K POLI NA KANOUME K DEUTERO PASXA...GIA SAS FILOI PANAITOLIKOI...

Ανώνυμος είπε...

afiste ta adiafora blog isixa re lalakes tsampikoi..parte ta kerata sas an den ta exete xosi kapou allou kai elate na ta poume sta opadika mas sait,min fovaste dexomaste aderfes psixes kai aniparktoys gia ligo..vromizete ton xoro edo pou mpainoun asxetoi.

vazelako taki,milises i eklases apo tin fasolada poy efages re?!fovithikame poli xaxaxaxaxaxaxa!!evgale kamia trixa o kolos re na kapsalisoume kamia regga methaurio pou tha se ipodextoume apo to sapiokaravo sou?pare kai ton allon ton apotiximeno metanasti tou pipas ton tsampiko,ton gio tis spithas xaxaxaxaxaxaxaxaxa,na ton armeksete mazi sto plioo na mas erthete stegnes na sas xaroume!!xaxaxaxaxxaxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!

trelos_roditis_apo_sallonika είπε...

re mia zwi vlaxoi 8a eiste parte to xampari olo m@l@kies lete...!!!
eida poso magkes eiste eseis apo to agrinio olo logia eiste re kotes!!! gia auto g@m@w sunexeia gkomenes sas edw!!!
to savvato 8a fate megali p@@@@a!!!
ai g@misou foulim!!!!
xaxaxaxaaxaxaxaxaxaxaxa!!!!

Ανώνυμος είπε...

ρε ροδιτες γιατι τσιμπατε με οτι σας λενε εκει κατω...το μπαραζ δεν μπορουσε να γινει απο αρχη στην κρητη γιατι οι αγρινιωτες επρεπε να παρουν 2 μεταφορικα μεσα για το γηπεδο(λεωφορειο και πλοιο)ενω στην αθηνα κοι οι 2 παμε με ενα μεσο.το προβλεπει το καταστατικο της διοργανωτριας αλλα εσεις μονο εντυπωσεις ξερετε να δημιουργειτε για να πιαστειτε απο καπου.μιλατε για το αητητο της ομαδουλας σας οταν στου μεταξυ μας εγωνες σας εχουμε πελατακια.για κοιταξτε λιγο προιστορια και κλαψτε.σε 10 αγωνες ιμαστε αητητοι στα μεταξυ μας οποτε αντε γεια.καλα για τον κοσμο ειναι ιεροσυλια να συγκριθουμε γιατι ουτε στα πιο τρελα σας ονειρα δεν φτανετε τον κοσμο του παναιτωλικου.
η απντηση ερχεται το σαββατο οποτε καντε λιγη υπομονη ακομα...

Ανώνυμος είπε...

taki 13 eisai kai tourkospouros kai kompleksikos...to sabbato tha pareis tin apantisi sou gia ti omada exoume...oso gia to lao mas oute sta pio trela sas oneira...den tha mas ftasete..pali meta to mparaz 10 malakes tha pigenete sto gipedo...ANODO (MONO) EMEIS H KANEIS

Ανώνυμος είπε...

4.09 eponomazomene os real...koita to proto sxolio poy grafo einai apo synenteyxi palioy paixti toy panaitolikoy poy apodexetai plriros oti 30 xronia prin tin idrysi tis omadas sas ypirxe to onoma panaitolikos mesologgioy kai oti os gnostoi antigrafeis kai komplexikoi to klepsate kai to anaparagagate..den xero an tha sas pidixoyn oi rodites i oxi oute me endiaferei giaTI PROTIMO na min xasoume emeis sto mesologgi tin protokathedria sto na sas pidame pantoy..artemis

Ανώνυμος είπε...

σιγα ρε αρτεμη κρατησου.μην πηδας και τοσο πολυ κατουρα και λιγο.αφου δεν τα πιστευεις γιατι καθεσαι και τα γραφεις,μου λες;ετσι απλα για να πεις κατι ε;το γαμ@σ@ που εχετε φαει και τρωτε καθε μερα απο το αγρινιο ειναι γνωστο παντου.το εχεις νιωσει και συ στο τρυφερο κορμακι σου αλλο που μας το παιζεις παρθενα εδω μεσα.εχεις καιρο μαλλον να τον φας και για κει το πας πονηρουλη ε;
λοιπον φορα μια μπλουζα που να γραφει ειμαι ο αρτεμης και ειμαι με την ροδο και ελα στην εξεδρα που θα ειναι οι παναιτωλικοι.χασουμε κερδισουμε εσυ θα περασεις καλα παντς και θα ξεθυμανεις κιολλας μιας και πας γυρευοντας...αμα σου λεω!

Ανώνυμος είπε...

φιλοι τσαμπικοι στο μπαραζ θα δουμε την ροδο και επειδη η ομαδα εδω και 3 χρονια ειναι επιπεδου α εθνικης θα δουμε και το πηδημα της ελαφινας.
τελος σε αυτον που του αρεσουν οι αγρινιωτισσες και τις περιποιειται να του πω οτι οι τσαμπικες ξερω οτι γουσταρουν το βρωμικο γιαυτο πρωτιμουν τους βλαχους απο τις μαυριδερες και πλουσιες φλωρετες..

Ανώνυμος είπε...

φιλοι τσαμπικοι στο μπαραζ θα δουμε την ροδο και επειδη η ομαδα εδω και 3 χρονια ειναι επιπεδου α εθνικης θα δουμε και το πηδημα της ελαφινας.
τελος σε αυτον που του αρεσουν οι αγρινιωτισσες και τις περιποιειται να του πω οτι οι τσαμπικες ξερω οτι γουσταρουν το βρωμικο γιαυτο πρωτιμουν τους βλαχους απο τις μαυριδερες και πλουσιες φλωρετες..

real είπε...

ενταξει παιδακια,γελαμε χαχαχα
κουκουρουκου ειστε...
γραψτε οτι μαλακια σας κατεβει ροδιτες και (καποιοι)
μεσολλογγιτες
και επειδη το μπλογκ και τα παιδια ειναι σοβαρα κ τους παω το παω στο χαβαλε γιατι καποιοι εδω ειναι πολυ ηλιθιοι κ δεν καταλαβαινουν απο γραπτα.
και εσεις οι ροδιτες που μπαινετε τι να πω ρε παιδια εδω γραφετε ομορφα κ ωραια ενω στο μπλογκ σας δεν δεχεστε ουτε αυτους που ειναι σωστοι . αυτο δειχνει το επιπεδο σας σαν ανθρωποι πανω απολα.
τωρα αν θελετε να το παμε αλλου κοψτε το γιατι θα ειναι πολλες οι μαπες. το πιασατε παιδακια ?
ειναι τιμη για εσας που ασχολουμαστε μαζι σας για αυτο σεβασμο κ τουμπεκι ...
αντε για υπνο τωρα κ....
επιφυλλασομεθα..

ο χρονος θα τα δειξει ολα

Ανώνυμος είπε...

Παιδιά όποιος ξέρει από Ροδίτες καταλαβαίνει γιατί γράφουν τέτοια πράγματα εδώ μέσα. Μια γενιά πριν πήδαγε ο αδερφός την αδερφή εκεί κάτω για και σήμερα ο πιο έξυπνος και προκομμένος απ' αυτούς έχει πάει γυμνάσιο και τελειώνοντας πουλάει σαγιονάρες στους τουρίστες. Για να μην πούμε για τις Ροδίτισσες και την ομορφιά τους (κοντές, μαύρες και με τρίχα κάγκελο!)... Βέβαια σ' αυτό μοιάζουν και με την πλειοψηφία των Μεσολογγιτών (δηλ τους γύφτους) γιατί είναι κοντοί και μαύροι. Μήπως να αδελφοποιηθεί το κωλονήσι τους με το ψαροχώρι του νομού μας;

Ανώνυμος είπε...

8.51 kai alloi antrakles panaitolikoi...exete xari poy glytosate ti fylaki gia klopi onomatos dioti tha trogate kala apo varypoinites kai tora tha eisastan mazoretes sto ntermpy...den mporo na eimai me tin rodo dioti paizei omada toy nomoy moy alla endomyxa thelo na eiste akoympismenoi stin glitsa kai se apognosi meta tin diakoreysi sto mparaz...artemis

Ανώνυμος είπε...

Ρε σεις, οι ψαρόμυαλοι εγκατέλειψαν ολόκληρο το χωριό τους στους Τούρκους και φύγανε, περιμένατε να μην εγκαταλείψουν το όνομα μιας ομαδούλας τους πριν από 100 χρόνια;

Ανώνυμος είπε...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΗΣΗ!!!SOLD OUT TA TICKETS ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ!!!! ΚΑΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ Η ΡΟΔΟΣ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΨΑΧΝΕΙ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΝΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΝΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΑΝΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ!!


ΡΕ ΜΑΛΑΚΕΣ ΡΟΔΙΤΕΣ ΠΟΥ ΣΚΑΤΑ ΠΑΤΕ??? ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΙΔΑ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ!!!

Ανώνυμος είπε...

Ειμαι απο ναυπακτο και επειδη καποιος ειπε οτι μονο οι μεσολογγιτες τα εχουν με το αγρινιο εχω να πω οτι μεγαλυτερη βλαχουπολη απο το αγρινιο και μεγαλυτερος ανασταλτικος παραγοντας της αιτ/νιας δεν υπαρχει.Εμεις αυτο το βιωνουμε στο πετσι μας απο το Σωκο και το συναφι του που εναντια στο νομο δεν αφηνουν να λειτουργησει η πολεοδομια μας

Ανώνυμος είπε...

Ρε Ναυπάκτιε, το ότι επέλεξες (ή αναγκάστηκες, ακόμα χειρότερα) να γίνεις παράρτημα των Πατρινών σε κάθε τομέα (υγεία, αγορά) δε σ' ενοχλεί; Το κακό Αγρίνιο σας φταίει; Κάποιες πόλεις δε μπορούν να σταθούν στα πόδια τους λόγω μεγέθους και χωριατονοοτροπίας και ψάχνουν να βρουν κάποιον να κατηγορήσουν. Όσο για το Αγρίνιο μια χαρά τα 'χει καταφέρει ως τώρα για το ίδιο και το νομό γενικότερα και ό,τι και να λέτε ισχύει το "όσα δε φτάνει η αλεπού..."
Κοιτάξτε ν' αλλάξετε μυαλά πρώτα πριν σας πολιτογραφήσουν στην Αχαΐα!