Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Έπεσαν οι υπογραφές για Άκτιο- Αμβρακία


Σύμβαση για το έργο "Kατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα βορρά - νότου. Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 22+500", συνολικής δαπάνης 84.567.842,89 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%, υπεγράφη από τη συγγενή εταιρία της ΑΕΓΕΚ, ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ, στην οποία η ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 20%.

Επίσης η εταιρία Μηχανική ΑΕ υπέγραψε σύμβαση για το έργο: "Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με δυτικό άξονα Βορρά-Νότου στο τμήμα 'Ακτιο-Αμβρακία από χ.θ. 26+900 έως χ.θ. 35+000", αξίας 26,6 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος ~ 8 χλμ. της αρτηρίας που συνδέει το Ακτιο με τον υπό κατασκευή οδικό άξονα Βορρά - Νότου (Ιόνια Οδό).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Συνολικά σήμερα υπογράφουν σύμβαση 4 εργολαβίες.
Τα παραπάνω είναι ανακοινώσεις επίσημες με τα αναλυτικά στοιχεία της 1ης και της 3ης.
Επίσης:
- .2ο Τμήμα Χ.Θ. 22+500 - 26+900 (4,4 χλμ.) (περιοχή Βόνιτσας - Δρυμού) Ανάδοχος κατασκευής: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε
- 4ο Τμήμα Χ.Θ. 35+000 - 48+497( 13,5 χλμ.) (περιοχή Κατούνας - Λίμνης Αμβρακίας) Ανάδοχος κατασκευής: CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE

Δεν υπάρχουν σχόλια: