Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009

Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία: Να καταργηθούν οι δημοτικοί φόροι


ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ:

Στόχος πάλης η κατάργηση των φόρων που επιβάλλουν οι δήμοι

Τα τελευταία χρόνια με την πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και έχουν συμβάλλει σ’ αυτό και τα συνδικαλιστικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα έσοδα των δήμων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό είναι συνήθως κάτω του 30%, ενώ οι φόροι και τα τέλη αποτελούν το 70% και πάνω του προϋπολογισμού του Δήμου. Τα ανταποδοτικά τέλη είναι έμμεση φορολογία, δηλαδή μορφή της πιο αντιλαϊκής φορολογίας.

Συνεχώς επεκτείνεται η ανταποδοτικότητα σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία (αθλητισμός, πολιτισμός, πρόνοια κλπ.) της ΤΑ που λειτουργεί στην κατεύθυνση της εμπορευματοποίησής τους και καλλιεργείται η συνείδηση στους εργαζόμενους ότι για να έχουν καλύτερες υπηρεσίες πρέπει να πληρώνουν περισσότερα. Κι ας έχουν πληρώσει ήδη μέσα από την αντιλαϊκή φορολογία.

Στη βάση αυτή τα συλλογικά όργανα της ΤΑ, στα οποία συμμετέχουν και οι παρατάξεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου που στηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, δεν διεκδικούν την αύξηση των εξευτελιστικών πόρων της ΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν διεκδικούν τους αυθαίρετα παρακρατημένους πόρους, αλλά με αποφάσεις τους χαρίζουν τεράστια ποσά (πάνω από 10 δις ευρώ) που προορίζονται για έργα και υπηρεσίες για το λαό.

Η ΔΑΣ αγωνίζεται και καλεί το λαό να παλέψει για την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών γιατί:

  • Είναι έμμεση φορολογία, δηλαδή αντιλαϊκή.
  • Προωθούν την αντιδραστική λογική: «ο χρήστης πληρώνει».
  • Οξύνουν την κοινωνική ανισότητα. Όποιος δεν μπορεί να πληρώσει δεν θα έχει υπηρεσίες ή οι υπηρεσίες που θα του παρέχονται θα είναι υποβαθμισμένες.

Και αυτά θα τα βιώσουν ακόμη περισσότερο με τον Καποδίστρια 2, που θα μεταφερθούν περισσότερες αρμοδιότητες στους δήμους, χωρίς όμως μεταφορά και των αντίστοιχων πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: